Hozd közelebb

Projektleírás

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Hozd közelebb című projektje Magyarország tíz településén valósul meg, 2021. ősz – 2022. tavasz folyamán. A projekt ötlete azon ifjúsági közösségek, szervezetek vezetői és a velük dolgozó szakemberek részéről került megfogalmazásra, akik a közelmúltban kezdtek települési ifjúsági munkával és a korosztály számára tájékoztató, fejlesztő és szabadidős programokkal foglalkozni és ezen tevékenységeik minőségét szeretnék emelni, nagyobb hangsúlyt fektetve a részvétel és az aktív állampolgárság témakörére. A projektbe öt település képviselője már a tervezés folyamatában bevonásra került, további 10 település döntéshozói és szervezetei számára pedig a projekt előkészítési szakaszában nyílt felhívással fogjuk a csatlakozás lehetőségét biztosítani. 

Az előkészítést követően, kétszer 3 napos szemináriumra kerül sor, amely tandem képzésként az adott településről érkező fiatalok és döntéshozók számára elérhető. A szemináriumok során nem formális tanulási módszerekkel, közösen doglozzuk fel a demokrácia és aktív állampolgárság témaköreit, valamint, egy az előkészítő szakaszban általunk választott Európai Uniós intézmény szimulációs gyakorlatára kerül sor. E gyakorlattal célunk, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek abba a folyamatba, ahogyan egy szimulációs gyakorlatot tervezni, szervezni, megvalósítani és értékelni lehetséges, amivel célunk, hogy hozzásegítsük őket, ahhoz, hogy képessé váljanak saját szimulációs gyakorlatukat megvalósítani. 

A projekt második tevékenysége több turnusban, immár a bevont településeken, helyi szinten zajlik. Minden tréningen résztvevő települési csoport (2 fiatal és 1 döntéshozó minden településről) egy-egy szimulációs gyakorlatot szervez, ahol biztosítja a találkozási, kapcsolatteremtési és párbeszéd lehetőségét a helyi fiatalok és döntéshozók között. Ehhez a folyamathoz jelen pályázat támogatásából egy kisebb forrást a települések rendelkezésére is bocsátunk, annak érdekében, hogy a programjaik megfelelő népszerűsítése és megvalósítása biztosított legyen. (Pl.: plakát és egyéb hirdetési költségek, pogácsa, ásványvíz, terembérlet, stb.). 

A szimulációs gyakorlat eredményeként egy, a korosztályt elérni és megszólítani képes honlapot hozunk majd létre, hol minden résztvevő településnek önálló menüpontja lesz. Itt egységesen elérhetőek lesznek információk azokról a döntéshozó testületekről (célja, működése, döntéshozatal folyamata, stb.), amelyek alapja a helyi szimulációs gyakorlatok során feldolgozásra kerül majd. Emellett módszertani leírással, és a megélt tapasztalatokról minden település összefoglalót készít majd, amelyet képekkel és videókkal is színeshíthet majd. 

A projekttel a közvetlenül bevont településeken elért kapcsolati és egyéni személyes tanulási hatások mellett, az eredmények összefoglalásával és rendszerezésével szeretnénk ezen hatást kiterjeszteni, és az országos szintű terjesztéssel megsokszorozni.

 

Hírek a projektről