Közelítő

Projektleírás

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjét 2017. május 1. és 2018. március 31. között tervezzük megvalósítani Magyarország 12 településének bevonásával. A projekt során elsőként egy öt napos tréningre kerül sor, amelyen a nem formális tanulási módszereket is alkalmazó program keretében a településekről bevont egy-egy fő döntéshozó és két-két fő fiatal közösen vitatja meg, hogy miként javítható a fiatalok társadalmi részvétele a településen, hogyan lehet elérni, hogy az adott település valóban gyermekbarát településsé váljon. A képzés hozzájárul a nem-formális nevelés társadalmi elfogadtatásához is, valamint létrehozza azt a közeget, amelyben az önkormányzati döntéshozók és fiatalok egyenrangú felekként működhetnek együtt. A képzés célja többek között, hogy az egy településről érkezett résztvevők közötti együttműködést megalapozza, amelyet a projekt keretében, településenként megvalósítandó miniprojektek is segítenek. A miniprojektek célja, hogy a képzéseken részt vett döntéshozók és fiatalok helyi szinten elősegítsék a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet, valamint a bekapcsolódást a struktúrált párbeszéd hazai és nemzetközi folyamatába. A miniprojektekhez a fiatalok csoportjainak minimális anyagi támogatást is nyújtani kívánunk a projekt költségvetésének terhére, valamint igény szerinti, folyamatos mentorálással segítjük munkájukat. 

A képzés és a miniprojektek közvetett célja, hogy a tapasztalatokból alternatívákat és javaslataokat fogalmazzunk meg, gyűjtsünk össze arra vonatkozólag, hogy miként lehet értelmezni az önkormányzati törvény fiatalokra vonatkozó cikkelyét és hogyan lehet az ifjúsági korosztály valódi részvételét megteremteni és biztosítani a különböző adottságokkal rendelkező településeken. A tapasztalatokból egy bárki számára hozzáférhető online összeállítást készítünk, amely szakmai bemutatására a projekt zárókonferenciáján kerül majd sor, 2018. februárjában.

Képek a projektről

Hírek a projektről

Pécsváradon vagyunk!

Közelítő című projektünk képzése Pécsváradon zajlik január 31-február 4. között, ahol összesen tíz település 3-3 fős delegációja vesz részt, annak

KÖZELÍTŐ

Pénteken lejárt a határideje a KÖZELÍTŐ című projektre történő jelentkezésnek. Szép számban érkeztek a jelentkezési lapok, azonban sajnos nem mindegyiket tudtuk