Mi a GYIÖT?

 

A Társaság tevékenységeinek fókuszában a fiatalok részvételének növelése, a hazai  ifjúsági szakma fejlesztése és ismertségének, elismertségének növelése áll, jellemzően nemformális tanulási módszerek alkalmazásával, szerteágazó programokkal; hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

Az egyesületi formában működő Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 1996-ban, a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok ernyőszervezeteként, a közös fellépési lehetőség megteremtése céljából jött létre. Az elmúlt évtizedben az ifjúsági korosztályok, az igények és szükségletek és a jogszabályi környezet változásai, továbbá az aktív tagok szakmai fejlődésének hatására a szervezet működése és főbb tevékenységei nagymértékben változtak, megteremtve ezzel azt a lehetőségét, hogy napjainkban a szervezet fő céljává a fiatalok részvételének növelése, valamint az ifjúsági szakma fejlesztése és elismertségének elősegítése lépjen. A változások ellenére a szervezet alapjait a negyedévszázados értékek, bevált módszerek és tapasztalatok adják, törekedve az innovatív és bátor szervezeti építkezésre. 

Kik vagyunk?

Bálint Andrea
Bálint Andreahivatalos képviselő, szervezeti koordinátor, projektvezető
Gulyás Barnabás
Gulyás Barnabásképző, közösségfejlesztő
Makó Panna
Makó Pannagrafikus, online kommunikáció és média megjelenésért felelős
Kovács Anna
Kovács Annaprojekt koordinátor
Kovács Vanda
Kovács Vandatréner
Pozsonyi Fanni
Pozsonyi Fannitréner
László Miklós
László Miklósifjúságsegítő

Működésünk

 

A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely évente kétszer ülésezik. A szervezet operatív működtetését és vezetését egy – jelenleg – 6 főből álló állandó csapat látja el. Jellemzően projekt jelleggel – több külső szakértővel, trénerrel dolgozunk együtt, akikkel munkakapcsolatunk több éves múltra tekint vissza. Jelenleg zajlik szakértői, munkatársi körünk bővítése, valamint azon gyakornoki és önkéntes programunk kidolgozása, amely nem csak a humánerőforrás kapacitásaink bővítését, de a fiatal szakemberek tanulási lehetőségét, és egyben szervezetünk szakmai utánpótlását is biztosítják. Annak érdekében, hogy tevékenységeinket a fiatalok közössségeinek igényei alapján tudjuk tervezni és megvalósítani, fiatalok alkotta tanácsadó csoportot hívunk létre. 

Habár Társaságunk székhelye Hódmezővásárhelyen található, a napi munkavégzés a budapesti irodánkból zajlik, amely a legtöbb személyes megbeszélésünknek is helyszínt biztosít.

Történetünk

1992

Gyermekönkormányzatiság kezdete

1996

GYIÖT megalakulása, bejegyzése

2009

újjáalakulás

2012

Vodafone Angyal program

2019

Iroda

2019

Nívódíj

2020

Külső-belső megújulás

Értékeink

 

Társaságunk működése során az alábbi értékek és elvek mentén szervezi meg a célja szerinti munkáját, tevékenységeit:

Bevonásra, a részvételre ösztönzést saját tevékenységeink tervezése, megvalósítása és értékelése során egyaránt fontosnak tartunk, így törekszünk a résztvevők minél nagyobb mértékű bevonására és arra, hogy az aktív cselekvésben is teret biztosítsunk számukra.

Tanulási lehetőség biztosítása, elsősorban a nemformális tanulás módszerei által, valamint a gyakorlati tapasztalatszerzésre teret adva mind a résztvevőinknek, célcsoportunknak, mind tagjainknak, önkénteseinknek és munkatársainknak. 

Magas minőség biztosítása a célcsoportunk, résztvevőink számára, mind a programjaink és kiadávnyaink szakmai tartalmát, mind pedig megjelenési formáját és szolgáltatásait (étkezés, szállás, stb.) illetően.

Fenntarhatóságra való törekvés, amely alatt egyaránt értjük a környezeti fenntarthatósági szempontokat (minél kevesebb műanyag, papír, káros anyag, stb.), mind pedig a szervezet fenntarthatóságának szem előtt tartását.

Helyi gazdaság támogatására törekszünk azáltal, hogy forrásainkat igyekszünk elsősorban az egyes programoknak otthont adó települések helyi termelőinél, szolgáltatóinál felhasználni, hozzájárulva ezzel a gazdaság fenntarhatóságához és magyar, helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez is.

Átláthatóság, hiszen szeretnénk, hogy minél inkább transzparens módon működjünk, mind a szakmai munka, mind a különböző pályázati támogatások felhasználása szempontjából.

Egyenlőség, mindenféle megkülönböztetés nélkül.

Egészségtudatosság elősegítése, elsősorban programjaink során a minél egészségesebb, természetesebb étkezések és a mozgási lehetőség biztosítása által.

Függetlenség, politikai pártoktól, vallási és ideológiai irányzatoktól, szervezetektől, befolyásolástól.

Közösségiesség: hiszünk a közösség erejében, a békés együttélés, a kölcsönös tisztelet, és a felelős együttműködés eredményességében.

Hivatalos dokumentumok

Adatkezelési Tájékoztató
Beszámolók