Mi a GYIÖT?

 

A Társaság tevékenységeinek fókuszában a fiatalok részvételének növelése, a hazai  ifjúsági szakma fejlesztése és ismertségének, elismertségének növelése áll, jellemzően nemformális tanulási módszerek alkalmazásával, szerteágazó programokkal; hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

  • Az ifjúsági munka szakértőjeként hatákony támogatást tudunk adni abban, hogy elindulhasson a párbeszéd a fiatalok és a döntéshozók között.
  • Szakmai módszerekkel elősegítjük a fiatalok helyi szintű bevonását a közügyek alakításába. 
  • Hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelő és élhető körülmények alakuljanak ki a fiatalok számára.
  • Támogatjuk a helyi ifjúsági (köz)feladatok tartalmának meghatározását; ifjúságbarát települések létrejöttét és működését.

Az egyesületi formában működő Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 1996-ban, a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok ernyőszervezeteként, a közös fellépési lehetőség megteremtése céljából jött létre. Az elmúlt évtizedben az ifjúsági korosztályok, az igények és szükségletek és a jogszabályi környezet változásai, továbbá az aktív tagok szakmai fejlődésének hatására a szervezet működése és főbb tevékenységei nagymértékben változtak, megteremtve ezzel azt a lehetőségét, hogy napjainkban a szervezet fő céljává a fiatalok részvételének növelése, valamint az ifjúsági szakma fejlesztése és elismertségének elősegítése lépjen. A változások ellenére a szervezet alapjait a negyedévszázados értékek, bevált módszerek és tapasztalatok adják, törekedve az innovatív és bátor szervezeti építkezésre. 

Kik vagyunk?

Bálint Andrea
Bálint Andreahivatalos képviselő, szervezeti koordinátor, projektvezető
Gulyás Barnabás
Gulyás Barnabásképző, ifjúsági szakértő, közösségi és civil fejlesztő szakember
Makó Panna
Makó Pannagrafikus, online kommunikáció és média megjelenésért felelős
Kovács Anna
Kovács Annaprojekt koordinátor
Radák Luca
Radák Lucaifjúsági szakértő
Kovács Vanda
Kovács Vandaképző, ifjúsági szakértő
László Miklós
László Miklósifjúsági munkás

Történetünk

1992

Gyermekönkormányzatiság kezdete

1996

GYIÖT megalakulása, bejegyzése

2009

újjáalakulás

2012

Vodafone Angyal program

2019

Iroda

2019

Nívódíj

2020

Külső-belső megújulás

Értékeink

 

Társaságunk működése során az alábbi értékek és elvek mentén szervezi meg a célja szerinti munkáját, tevékenységeit:

Bevonásra, a részvételre ösztönzést saját tevékenységeink tervezése, megvalósítása és értékelése során egyaránt fontosnak tartunk, így törekszünk a résztvevők minél nagyobb mértékű bevonására és arra, hogy az aktív cselekvésben is teret biztosítsunk számukra.

Tanulási lehetőség biztosítása, elsősorban a nemformális tanulás módszerei által, valamint a gyakorlati tapasztalatszerzésre teret adva mind a résztvevőinknek, célcsoportunknak, mind tagjainknak, önkénteseinknek és munkatársainknak. 

Magas minőség biztosítása a célcsoportunk, résztvevőink számára, mind a programjaink és kiadávnyaink szakmai tartalmát, mind pedig megjelenési formáját és szolgáltatásait (étkezés, szállás, stb.) illetően.

Fenntarhatóságra való törekvés, amely alatt egyaránt értjük a környezeti fenntarthatósági szempontokat (minél kevesebb műanyag, papír, káros anyag, stb.), mind pedig a szervezet fenntarthatóságának szem előtt tartását.

Helyi gazdaság támogatására törekszünk azáltal, hogy forrásainkat igyekszünk elsősorban az egyes programoknak otthont adó települések helyi termelőinél, szolgáltatóinál felhasználni, hozzájárulva ezzel a gazdaság fenntarhatóságához és magyar, helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez is.

Átláthatóság, hiszen szeretnénk, hogy minél inkább transzparens módon működjünk, mind a szakmai munka, mind a különböző pályázati támogatások felhasználása szempontjából.

Egyenlőség, mindenféle megkülönböztetés nélkül.

Egészségtudatosság elősegítése, elsősorban programjaink során a minél egészségesebb, természetesebb étkezések és a mozgási lehetőség biztosítása által.

Függetlenség, politikai pártoktól, vallási és ideológiai irányzatoktól, szervezetektől, befolyásolástól.

Közösségiesség: hiszünk a közösség erejében, a békés együttélés, a kölcsönös tisztelet, és a felelős együttműködés eredményességében.

Hivatalos dokumentumok

Adatkezelési Tájékoztató
Beszámolók