SzóTag

Projektleírás

A SzóTag című projektünk célja, hogy a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet a fiatalok által használt csatornák feltérképezésével és döntéshozókkal történő megismertetésével segítse előre, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy bár mindkét oldalról történik vélemény kifejezés, sok esetben nem azonos csatornákon, így a fiatalok alternatív módokon kifejezett véleményét nem veszik észre azon személyek, akik kezében van a változtatás lehetősége. 

Jelen projektünk során arra teszünk kísérletet, hogy a korábbi évtizedek gyakorlatától elrugaszkodva, nem a fiatalokat kívánjuk elsősorban “nevelni”, fejleszteni és képessé tenni a “döntéshozók szintjére” történő eljutásra, hanem a párbeszéd hiányának problémakörét épp a fiatalok oldaláról közelítjük meg. Tesszük ezt olyan módon, hogy a projekt során feltérképezzük azon jó gyakorlatokat, amelyek a korosztály által kedvelt és elfogadott módon és csatornán keresztül közelíti meg, és vonja be őket, majd ilyen módon ad nekik teret arra, hogy véleményeiket elmondhassák, javaslatokat tehessenek és akár cselekvő tagjaivá válhassanak közösségeiknek.

Hírek a projektről