About Makó Panna

This author has not yet filled in any details.
So far Makó Panna has created 65 blog entries.

Az ifjúsági munka európai fejlesztése – a bonn-i folyamat magyar ifjúsági munkát érintő eredményei

Az ifjúsági munka európai fejlesztési tervének (EYWA) kidolgozásáról 2020-ban döntöttek a harmadik Európai Ifjúsági Munka Konferencia (EYWC) konvenció keretein belül az Európai Tanács német elnöksége során Brüsszelben. Ennek végrehajtását bonn-i folyamatnak nevezik, ehhez kapcsolódóan pedig rendszeresen egyeztetnek online és offline formában az érdekelt felekkel, akik az európai országok nemzeti ifjúsági munkával kapcsolatos döntéseiben és folyamataiban kiemelt szerepet vállalnak. A folyamat fő feladatai közé tartozik az ifjúsági munka irányelveinek és gyakorlatának és  minőségének fejlesztése, továbbá a szakma innovációja és elismertségének növelése. A megvalósításról szóló  2023. évi gyorsjelentésben 23 ország eredményeit vizsgálták a bonn-i folyamatban. A 23 ország munkacsoportjai javaslatokat tehetnek az európai ifjúsági munka fejlesztésével kapcsolatban. Mindezt a folyamatban résztvevő országok nemzeti szinten építik be a munkájukba és koordinálják, hogy nyomon kövessék a folyamat irányelveit. A válaszokból megismerhetjük az egyes országok ifjúsági munkával kapcsolatos prioritásai és jó gyakorlatai. Az EYWA nyolc területetre fókuszálva vizsgálja  az európai ifjúsági munka fejlődését. Ezekből cikkünkben négy olyan területtel  szeretnénk megismertetni az olvasókat, amelynek hazai vonatkozású példáit is bemutatjuk.

A III. EYWC konferencia – amelyet online tartottak meg – az európai ifjúsági munka helyzetét, jövőjét és fejlesztési irányait mérte fel. Az itt megvitatottak alapján elkészült Zárónyilatkozat a bonn-i folyamat megvalósítását elősegítő útmutatásokat és javaslatokat tartalmaz. Ezen javaslatok alapján az EYWA nemzeti szintű megvalósítását nemzeti munkacsoportok támogatják. A munkacsoportok képviseleti (ifjúsági szektorhoz kapcsolódó szervezetek/intézmények), illetve politikai intézményi (kormányzati szervek, intézmények) szinten találhatóak, így a kutatás azt a konklúziót vonja le, miszerint a bonn-i folyamat során vizsgált legtöbb országban az ifjúsági munkában érintett személyek nagyobb része nem a terepközeli szektorból érkezik és a folyamat végrehajtása alig ér el helyi szintekre, ezzel a települési ifjúsági munkát háttérbe szorítva. A következő diagramon is olvasható, a felmérésben, illetve folyamat koordinálásában résztvevő érdekelt személyek válaszai alapján túlnyomóan minisztériumok, illetve az Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testülethez kapcsolódó nemzeti irodák és szervezetek adják a nemzeti ifjúsági munka alapját azzal, hogy intézményi szinten a szakma koordinálásáért felelnek.

 

További eredmények azt mutatják, hogy a minőségfejlesztés kifejezetten fontos a magyarországi ifjúsági munkában, ugyanakkor a szakma elismertségére és láthatóságára vonatkozó kérdésekben kevésbé tartották releváns problémának a magyar ifjúsági munka területén. Ezek a válaszok ellentmondásosak abban a tekintetben, hogy néhány nemzeti munkacsoport válasza alapján ez a két terület kéz a kézben jár egymással és a minőségfejlesztés folyamatát nagyban befolyásolja, nehezebbé teszi amennyiben nemzeti szinten nincs konszenzus az ifjúsági munka fogalmáról, nincs keretrendszere a szakmának. Ehhez kapcsolódó intézkedésekként említi a gyorsjelentés a képzés fejlesztését, mely segíteni tud abban, hogy megfelelő tudással rendelkező szakemberek dolgozzanak a területen, továbbá elismerjék őket ifjúsági munkásként. Magyar példaként a Nemzeti Ifjúsági Tanács és az Euro Consult Bt. 2022-ben létrejött 220 órás felnőttoktatási képzését említik, amely az ifjúsági civil szektor fejlesztése érdekében az előképzettséggel nem rendelkező, ugyanakkor az ifjúsági korosztállyal aktívan foglalkozó szakemberek kaptak felkészítést és plusz információt a hatékony munkavégzéshez. Másik fontos lépés a láthatóság növeléséhez a szakmával kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányok szervezése, amivel lokális szinten is növelni lehet az ifjúsági munka láthatóságát és segít tudatosítani, hogy mivel foglalkoznak a szakmabeliek.

A kutatás eredményei alapján  a nemzeti munkacsoport  a magyar ifjúsági munka  esetében prioritásként jelölte  az ifjúságpolitikát és a szakpolitikai keretrendszer meglétét is. Mindebbe beletartoznak olyan stratégiák is, melyek az ifjúságpolitikai döntéshozatalt és végrehajtást befolyásolják. Ilyen lehet például előzetes felmérések és kutatások elvégzése, melyek továbbá segítik a tudásbővítést a szakmán belül és a szakmához kapcsolódóan is. Ifjúsági munkásokról szóló kutatás európai példájaként a kutatási jelentés  a GYIÖT „Foglalkozol ifjúsági munkával?” projektjét említi. Ez hazánk legelső olyan kutatása, amelynek fókuszában az ifjúsági munkával foglalkozó szakemberek és önkéntesek kompetenciái, szakmai motivációja áll, célja pedig  feltárni a hazai ifjúsági munkával foglalkozók szakmai kompetenciáit, identitását és szakmai fejlesztéssel kapcsolatos szükségleteit. A kutatás kérdőíves adatfelvétel eredményeit bemutató és elemző gyorsjelentés, melynek célja az ifjúsági munkában tevékenykedőket, a felelős döntéshozókat, valamint a szakmai fejlesztéssel vagy szakmai (érdek)képviselettel foglalkozó szervezeteket olyan információkkal lássa el, amelyeket munkavégzésük során fel tudnak használni. (https://gyiot.hu/kutatas/elerheto-es-olvashato-a-kutatasi-jelentes/

A kutatás eredményei alapján a szakpolitikai keretrendszer, oktatás és ifjúsági munkások képzése, illetve a politikai és társadalmi elismertsége a szakmának mind szükséges ahhoz, hogy az ifjúsági munka fejlődni tudjon. Ezekről kommunikálni az érdekeltekkel, továbbá minél több szereplőt bevonni az ifjúsági munka különböző területeiről és szintjéről segíthetnek abban, hogy nemzeti és európai szinten is fejlesszük a szakmát.

A Bonn-i folyamatról beszámoló 2023-as gyorsjelentés angol nyelven itt érhető el, melyben olvasható az EYWA mind a nyolc vizsgált területéről összegyűjtött információ és a kutatásban részt vevő 23 ország eredményei is, amivel átfogó képet kaphatunk a szakma európai helyzetéről.

Szakmai lektorálás:
Varga-Végvári Enikő, Kulturális és Innovációs Minisztérium
Gulyás Barnabás, GYIÖT

A bejegyzést írta:
Turda Luca

 

Az ifjúsági munka európai fejlesztése – a bonn-i folyamat magyar ifjúsági munkát érintő eredményei2023-12-04T12:57:20+02:00

Foglalkozol ifjúsági munkával? Kutatási jelentés

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt arról, hogy immár elérhető a Foglalkozol ifjúsági munkával? Kutatás az ifjúsági munkát végző szakemberek és önkéntesek körében 2023. című kutatás kérdőíves adatfelvétel eredményeit bemutató és elemző, értelmező gyorsjelentés. 

Az ifjúsági munkát és az ifjúsági munkásokat az alábbi témakörök mentén közelítettük meg:

 • szakmai értékek és motivációk,
 • szükségletek, kihívások és jövő
 • illetve a szakmai tartalom és célcsoport-fókusz.

A gyorsjelentés célja egyúttal az, hogy az ifjúsági munkában tevékenykedőket, a felelős döntéshozókat, valamint a szakmai fejlesztéssel vagy szakmai (érdek)képviselettel foglalkozó szervezeteket olyan információkkal lássa el, amelyeket munkavégzésük során fel tudnak használni, egyúttal alapozhatják rá terveiket, későbbi programjaikat, döntéseiket.

A gyorsjelentésben bemutatott adatokra, eredményekre egyfajta pillanatfelvételként érdemes tekinteni, semmiképp sem megváltoztathatalan állapotra.

Elolvasom a kutatási jelentést!

Írta: Fazekas Anna, Gulyás Barnabás
Szerkesztette: Bálint Andrea, Gulyás Barnabás

Szakmai lektorlálás, javaslatok: dr. Gatti Beáta
Arculat, tördelés, grafika: Makó Annamária Panna

Kiadó: GYIÖT
Felelős kiadó: Bálint Andrea

ISBN 978-615-82392-1-9 [PDF] ISBN 978-615-82392-0-2 [nyomtatott]

DOI: https://doi.org/10.61791/fim_gyj_2023

Foglalkozol ifjúsági munkával? Kutatási jelentés2023-12-08T17:06:53+02:00

Nemzetközi tréning lehetőség Budapesten! – Felhívás

2023. december 4-8. közötti nemzetközi tréning lehetőséget kínálunk Budapesten. Várjuk azon 3 fős, 18-25 év közötti fiatalok és egy fő csoportvezető jelentkezését, akik szívesen kidolgoznának egy projektet. A tréning témája az utópia, mint lehetséges megközelítés és gondolkodásmód a jövő alakításában, valamint lehetséges eszköz a fiatalok részvételének növelésében. Napjainkban rengeteg információ ér bennünket a világban zajló eseményekről, és ezek nagy része negatív töltetű. Ezért tudjuk, hogy nehéz ideálokban vagy utópiákban gondolkodni, mégis sokszor a nehezebb időkben van leginkább szükség a konstruktív, előremutató, pozitív ötletekre. A tréning Budapesten, a GYIÖT irodájában kerül megrendezésre. Csatolva található a program felhívása és információs csomagja, valamint a háromfős csoportok az alábbi linken keresztül jelenkezhetnek.

Infopack
Call for participants
JELENTKEZEK!
Nemzetközi tréning lehetőség Budapesten! – Felhívás2023-11-15T12:55:11+02:00

Symphony of Media Literacies – Booklet

Tavasszal partnerként volt lehetőségünk részt venni a szlovákiai Erópsky Dialóg térningjén, mely a “Symphony of Media Literacies” nevet kapta, és fontos, napjainkban egyre gyakrabban megjelenő, a media tudatossághoz tartozó témákat járt körbe. A projekt keretében létrejött egy füzet angol nyelven, mely rengeteg hasznos információt, cikket, stasztikai adatot és módszert tartalmaz a témában, az ifjúsági munka vonatkozásában. A füzet és egyéb hasznos anyagok, források itt érhetők el:

Booklet
Symphony of Media Literacies – Booklet2023-11-02T08:56:41+02:00

Fókuszban az ifjúsági szakember – MEGHÍVÓ

A Foglalkozol ifjúsági munkával? című kutatásához kapcsolódóan Fókuszban az ifjúsági szakember címmel szakmai napra és közös együtt gondolkodásra hívjuk mindazokat, akik ifjúsági munkával foglalkoznak, vagy a jövőben szeretnének e területen dolgozni. 

(tovább…)

Fókuszban az ifjúsági szakember – MEGHÍVÓ2023-10-18T15:32:35+02:00

Együtt meg tudjuk csinálni!

A mai fiatal generációt azaz a 16-25 éveseket sok olyan társadalmi probléma sújtja, ami a jövőjükre nézve is aggodalmakra adhat okot. 2019 november 28-án klímavészhelyzetet hirdetett az Európai Parlament, melyhez több ország nemzeti szinten is csatlakozott. A vészhelyzet már egy hosszú és összetett folyamat eredménye, melyre olyan megoldási javaslatok születtek és születnek, amelyek radikális, egyéni és kollektív változtatásokat igényelnek, és melyek közös betartása esetén sem garantált a teljes változás, a vészhelyzet megszűnése. Ez az akkori és mai fiatal generációt sokként érte, hiszen jól láthatóvá vált, hogy az ők és gyermekeik jövője a tét a jelenben, ezért az összefogás nem csak az akut problémák leküzdését szolgálja, hanem minden túlzás nélkül az emberiség sorsát is. Így azok a fiatalok, akik ezekről a hírekről és folyamatokról értesülnek, érhető módon szorongással és disztópikus jövőképpel rendelkeznek.

2020-ban pedig a Covid-19 hozott katasztrófa-élményt egy egész világ számára, mely a hirtelen megnövekedett halálesetek, a bezárkózott kényszer életmód, a kisebb korosztály fomo élménye hatására maradandó mentális nehézségeket eredményezett. 

2022-től az orosz-ukrán háború majd azt követő energiaválság hagy lelki lenyomatokat az olyan európai országok fiataljaiban is, akik távolabbról szenvedik a háború hatásait, vagy akik éppen ugyan jóllétben és demokratikus rendszerben élnek. 

Persze kijelenthető, hogy minden korszaknak megvoltak a maga tragédiái és traumái, hogy az emberiség jóval nehezebb időket is megélt majd megoldott, de a mai kor egyik specialitása, hogy az internet létezésével jóval gyorsabban és pontosabban (vagy épp csak hihetőbben) terjednek a világban zajló eseményekről szóló információk, ezáltal nagyobb és mélyebb rálátást engedve a napi szintű – elsősorban negatív– eseményekre. Ez az ömlesztett információ megnehezíti a tudatos médiahasználatot és egyben nagyobb erővel okoz pánikreakciókat, amely a fiatalok esetében újabb aggodalomra adhat okot a jövőképükre nézve. 

Ezért az utópisztikus gondolkodás igen nehéz a mai világunk körülményeit tekintve, de paradox módon mégis akkor vagyunk képesek leginkább elrugaszkodni a valóságtól és igazán nagyot álmodni, amikor a valóság súlyos és komoly kihívásokat állít a mindennapi életünkbe, mozgásterünkbe. Az utópia fogalma ugyan ismert, de nem használják különösebb tudatossággal az emberek, így az ifjúsági munkában sem. 

Közhelyes, hogy a fiatalok jó része nagy ambíciókkal, tervekkel, akár a világot megváltó célokkal és álmokkal igyekeznek gondolkodni a jövőjükről, de nem lehet elégszer ismételni, hogy ők alkotják a majdani jövőt, ezért a jelenben megjelenő ötleteik egy része nagyon értékes. 

Több kutatás kimutatta már, hogy az építő, megtartó, támogató közösségben való részvétel holisztikus jóllétet eredményez. A jóllét pedig jó akarója a kreativitásnak. Az internet nem csak az információáramlást és azonnaliságot hozta a fiatalok életébe, hanem határtalan kapcsolatépítési lehetőségeket is. Képesek barátságokat kötni a világ bármely pontjáról, és képesek közös projektekben gondolkodni velük. Az alulszerveződő helyi vagy éppen globális közösségek, az összefogás és a közös értékeken alapuló cselekvések hozhatják el vagy épp már el is hozták a fiataloknak azt az élményt, amelyen keresztül újra értékesnek tartják az életet, rendelkeznek jövőképpel és egyben kritikus szemlélői a világnak.

Ahhoz, hogy ezek a közösségek létre tudjanak jönni, a fiatalok mellett kulcsszereplők azon szakemberek, akik valamilyen formában ifjúsági munkával foglalkoznak, legyen szó egy helyi terepen dolgozó egyénről, vagy épp egy kutatóról, esetleg egy hozzáértő döntéshozóról. A támogatás, megértés, bátorítás, elismerés, elfogadás, szolidaritás képes a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalokat is megemelni. Képesek újra hinni és akár közösen olyan világról álmodni, mely jóllehet örökre utópisztikus marad, de nagy és pozitív változások és változtatások meglépésére sarkallja őket is és minden releváns szereplőt. 

Együtt meg tudjuk csinálni!2023-10-24T15:42:07+02:00

A fiatalok állampolgári elköteleződéseinek útjai

Ahogy a társadalom változik, a mai fiatalok olyan példátlan kihívásokkal találkoznak, mint a klímaváltozás, szociális egyenlőtlenségek, gazdasági válságok és kormányzási problémák. Ebben a kontextusban esszencilis megértenünk, hogy a fiatalok hogyan köteleződnek el az állampolgári szerepükben, annak érdekében hogy egy inklúzív, igazságos és jóléti társadalom épüljön fel.

(tovább…)

A fiatalok állampolgári elköteleződéseinek útjai2023-10-24T15:42:58+02:00

Gyakornoki álláslehetőség ifjúsági csere projektben

A GYIÖT szakmai gyakorlatos hallgatók jelentkezését várja a 2023. október 29 – november 07. között megvalósuló Mental Health Through Nature and Community című ifjúsági cseréjére. A program Liptódon (Baranya megye) valósul meg 6 ország, 30 fiatalja és csoportvezetőik részvételével, a GYIÖT szervezésében.

 

Feladatok:

 • a program előkészítésében, megvalósításában és utómunkálataiban való aktív részvétel, elsősorban a magyar csoport vonatkozásában a csoportvezetői feladatok ellátása,
 • folyamatos részvétel az ifjúsági csere programján, ott a magyar csoporthoz tartozó (15-17 éves) fiatalok részvételének szakmai és szükség szerint angol nyelvi támogatása,
 • csoportos feladatokat követően a tapasztalatokat feldolgozó beszélgetés levezetése a magyar csoport számára (magyar nyelven), eseti jelleggel közösségi játékok levezetése angol nyelven, 
 • részvétel a csoportvezetői egyeztetéseken, ott a magyar fiatalok vonatkozásában közreműködés, 
 • a magyar fiatalok támogatása a Youthpass tanúsítvány kitöltésében,
 • részvétel a szakmai dokumentáció, beszámoló összeállításában.

 

Elvárások:

 • részvétel az ifjúsági csere, és az előkészítő és az értékelő találkozók teljes időtartamán,
 • minimum társalgási szintű angol nyelvtudás,
 • jó kommunikációs készség szóban és írásban,
 • rugalmasság és kezdeményezőkészség,
 • csapatmunkára való képesség,
 • megoldásközpontú problémakezelés, 
 • előre egyeztetett időpontokban pontos megjelenés, rendelkezésre állás.

 

Csoportvezetői készségek:

 • Kommunikáció facilitálása: Segít a csoporttagok közötti hatékony kommunikáció kialakításában és fenntartásában.
 • Együttműködési készség fejlesztése: Ösztönzi a csoporttagokat az együttműködésre és a csapatmunkára.
 • Mentori szerep: Támogatja a résztvevőket a szakmai fejlődésben és a projekt során való tanulásban.
 • Problémamegoldás: Segít a csoporttagoknak az esetleges problémák megoldásában, például konfliktusok vagy nehézségek esetén.
 • Időmenedzsment: Segít a projekt időzítésének és ütemezésének betartásában.
 • Csoport összetartása: Felelős a (magyar) csoport összetartásának és motivációjának fenntartásáért.
 • Kultúrák találkozása: Segít a különböző kultúrák közötti kommunikációban és megértésben.
 • Részvétel támogatás: Ösztönzi a résztvevőket az aktív részvételben és a projekttel kapcsolatos felelősségeik vállalásában.
 • Konfliktuskezelés: Segít a konfliktusok megelőzésében és kezelésében a csoporton belül.
 • Motiváció és inspiráció: A csoportvezetőnek motiválnia kell a csoportot, hogy a legjobb teljesítményüket nyújtsák. Az inspiráció és pozitív hozzáállás segíti a résztvevőket a projekt során való elkötelezettségben és teljesítményük javításában.

 

Időpont: 2023. október 29 – november 07.

Helyszín: Liptód (Baranya megye, Magyarország)

Munkanyelv: Angol

Előkészítő alkalom tervezett időpontja:

 1. október 20. – Online felkészítő alkalom (várhatóan délutáni napszakban, 90-120 perc) 

Utólagos értékelő találkozó időpontja később kerül egyeztetésre (várhatóan november vége – december eleje)

 

Amit kínálunk:

 • szakmai gyakorlat igazolása (igény szerint), 
 • a rendezvényen szállás, étkezés, kávészünet, valamint utazási költség biztosítása,
 • kellemes, támogató és együttműködő munkakörnyezet,
 • fejlődési lehetőség, szakmai támogatás
 • nettó 100.000 Ft pénzbeli díjazás.

Kérjük, csak abban az esetben jelentkezz, amennyiben tudod vállalni, hogy a teljes programon és az előkészítő és értékelő találkozókon is részt tudsz venni. 

Jelentkezési határidő: 2023. október 15.

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével tudsz jelentkezni.

Jelentkezés

 

A kiválasztás első körben a jelentkezési lapon megadott adatok alapján történik. A második kör szükség szerint személyes interjúk kertében zajlik, amelyek tervezetten 2023. október 17-21. között kerülnek lebonyolításra. 

További információ: international@gyiot.hu

Bálint Andrea:  70/231-1002 

A jelentkező a jelentkezés megküldésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatait a GYIÖT a kiválasztási folyamat lezárulásáig kezelje. Ezt követően a jelentkezések, és azzal együtt minden személyes adat törlésre kerül. A személyes adatkezelésről bővebben Adatkezelési Tájékoztatónkban olvashat.

Gyakornoki álláslehetőség ifjúsági csere projektben2023-09-28T12:46:41+02:00

Effective online communication during youth exchanges: an introduction to LineUpr

This year’s EYC Youth Exchange was hosted between the 17 and 26th of July 2023 in Veszprém, Hungary. The event was organized and implemented by GYIÖT on behalf of the Municipality of Veszprém and VEB2023. Youngsters from 6 countries and 7 cities gathered in the region of Bakony-Balaton to develop their intercultural competences through non-formal learning methods and to make friendships from all across the continent. A very crucial element of the programme was a street performance initiated, prepared and implemented by the youngsters that was presented to the local community in the last days of the event. To help them in the preparation of this creative process, we used project based learning combined with art based teaching methods. In numbers, this eight-day long youth exchange meant 70 participants which shows it was a significant event that had to be implemented by 10 organizers who helped with the successful learning process of the participants.

It is a great challenge to communicate effectively with such a large number of participants, thus LineUpr meant the most important platform of communication for us during these eight days. It’s a website and an application where you can inform participants during certain events about daily schedules, locations and any other important details with only a smart device. It serves as a virtual brochure and contributes to the smooth flow of information. Moreover, one of the emphasized goals of Erasmus+ and events co-funded by the Erasmus+  programme is sustainability. With this application, there is no need to share the schedule and other additional information in printed form.

We tried to make the most out of the possibilities provided by the application to make the schedule as organised and transparent for the participants as possible. If the event takes place at various locations and cities, it may be worth uploading each location separately in the list and assigning a brief description to them where you explain what type of activity they’ll face there and what type of facilities they can have access to there. In our case, the meals were provided outside the accommodation and the activity room provided for the daytime workshops were all in separate locations around the town, therefore it was a huge help that the map to each place was easily accessible with just one click from the application. With this, the youngsters could quickly plan a route to our gathering points from wherever they may have been in the town. It’s very positive about the application that you can assign a link to each location. If we are planning to visit different towns, places and/or recreational areas, you can add a description and their website just with one click. For those who are eager to learn more about a specific place or programme in the schedule, they can access it in one second through the link. For us, the Street Music Festival of Veszprém took place right in the middle of our youth exchange which the participants were extremely interested in. It was not necessary to print out the schedule of the four-day programme, they could easily find it all through the link shared in LineUpr. Moreover, it’s possible to filter and sort search results based on location regarding the schedule which makes it easier for the participants to see what type of activities are waiting for them in specified locations.

As for the description of certain programmes, if needed, additional text can be added on top of the exact time interval and location. This can come in handy if certain activities require information in advance or some type or reminder (e.g. bringing their own equipment for swimming). With this, we can give the participants an opportunity to visit the workshops well prepared. At the beginning of each day, we can take time to scroll through the uploaded daily schedule together and if anyone has questions regarding certain elements of the programme, they can instantly ask questions from the facilitators, oragnisers. As an additional text, it’s possible to upload the daily menu to each meal as a list instead of printing out all the meals of eight days squeezed into one spreadsheet which makes it way more accessible and readable than the printed option.

On the website, there is an opportunity to divide different programmes into different categories which are shown as different colours. In the schedule you can sort search results by location and categories too which makes it super easy for the participants to get information about programmes that are relevant or interesting for them: whether that is an outdoor activity, a workshop, a free time activity or a meal. It’s worth taking enough time to create seperate categories and to divide all your programmes into those.

You can also add the participants as well as the sponsors of your event one by one into LineUpr. For the latter, it may be worth adding the description and links of the partners to the platform to make it easier for the participants to get familiar with the work of the involved insitutions and organisations. This is mainly important if certain sponsors are planning to have a presentation throughout the event. With the additional resources and links, it will be easier for the participants to get more information about specific organisations on the internet. As for the list of participants, we can divide them into categories as well. This may help in making the process of introduction and getting to know each other a bit easier. Especially during the first few days, it may be useful to see which people are the group leaders of the national teams, which organisers are responsible for specific tasks, who can help with certain issues throughout the event. The next tip doesn’t have to be added as a compulsory element into the schedule of youth exchanges as it may be uncomfortable for some people and not everyone may want to participate. However it may be a good idea to give an opportunity to the participants to customize their own pages in LineUpr: to add their own photos, to write a short bio, to add their own preferred social media accounts where they can be reached. With the updated pages, the participants can get a glimpse of who they’ll be spending the next few days with and can also notice similarities among each other whether that’s based on interests or basic information such as age. This may all led to friendships later on. As for our youth exchange, the youngsters particularly enjoyed that they were given the chance to personalize their pages and completed this optional task with such creativity. Throughout the event, they often referred to each others’ bios, especially during the preparation of their street performance when it was important to get familiar with one another’s interests and hidden talents and to see how each individual can contribute to the success of their big plan. Unfortunately, it’s not possible to give permisson to the participants to actually customize their own pages within the application, therefore it might be a good solution to share a Google Form link in LineUpr and to update their pages based on the collected answers.

A very good addition to LineUpr is the possibility of sending pop up messages as a form of notification. This function can be a creative addition to communicating with the participants and it can be used in a huge variety of ways. We can use brief messages at the beginning or the end of the days as an energy booster. They can be used as a reminder regarding specific programmes that requre planning in advance (e.g. need of personal tools or a certain type of clothing). On top of that, the learning process of the youngsters can be helped with specific questions asked in a pop up message. For instance, if we know for a fact that our participants are taking part in a free time activity together, we may ask them questions which are connected to both their activity and the main topic of the youth exchange. As mentioned before, the participants of the EYC youth exchange were extremely interested in the town’s Street Music Festival which they visited for multiple nights. As planning a street performance for the residents played a huge role in their event, we asked them to observe the concerts and to get inspired by them. We helped their learning process with questions regarding their night which they could answer together in the presence of their group leaders later on.

Sadly, in the free version of the application it is not possible to start a conversation with the participants apart from the pop up messages, there is absolutely no way for two-way communication. It is advertised to synchronize LineUpr with a different messaging app that is commonly used by everyone involved and to make a groupchat. The organisers and group leaders can easily exchange information and can be reached in SOS situations there.

The conclusion is: LineUpr can help smooth communication between organisers and participants during youth events. However, it’s important not to forget that it has its own limitations. It’s a clever idea to make the most out of the application to make it as accessible and easily understandable as possible – good solution if we consistently use categories for each and every location, programme and participant and ensure that each programme is listed in the right place with relevant information.

Written by: Luca Turda

Effective online communication during youth exchanges: an introduction to LineUpr2023-09-04T11:18:29+02:00

Hatékony online kommunikáció egy ifjúsági csere során: LineUpr bemutatása

2023. július 17-26. között Veszprémben megrendezésre került az Európai Városok Szövetségének 2023-as ifjúsági cseréje, melynek megvalósításában a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és Veszprém MJV Önkormányzata megbízásából a GYIÖT vállalt szerepet. 6 ország 7 településéről érkeztek fiatalok a Bakony-Balaton régióba, hogy nemformális tanulási módszerek segítségével fejlesszék interkulturális kompetenciáikat és szerezzenek országhatárokon átívelő barátságokat. Az esemény fontos eleme volt a fiatalok által megálmodott, előkészített és megvalósított utcai előadás, amelyet az utolsó napokban prezentáltak a helyi közösségnek. Ennek folyamatánál művészeti eszközöket és a projektalapú tanulás módszertanát alkalmaztuk, hogy a fiatalok a lehető legkreatívabban tervezzék meg a lakosoknak szánt programot. Ez a nyolc napos tábor számokban 70 résztvevőt jelentett, ami azt mutatja, hogy egy nagyobb volumenű esemény lebonyolításáról volt szó. Ez idő alatt 10 szervező segítette a fiatalok sikeres munkáját.

Kihívás egy ilyen nagy létszámú program során hatékonyan kommunikálni, ezért a 8 nap során a kapcsolattartás legfontosabb felületét a LineUpr jelentette. A LineUpr egy weboldal, illetve telefonos alkalmazás, mellyel egyszerűen lehet informálni a résztvevőket egy-egy esemény során a napi programelemekről, helyszínekről és egyéb fontos részletekről egyetlen okoseszköz segítségével. Virtuális programfüzetként szolgál és segíti az információ gyors áramlását sok résztvevő esetén is. Továbbá az Erasmus+ program által finanszírozott projektek egyik kiemelt célja a fenntarthatóság és a minél környezetbarátabb események szervezése, ezzel az alkalmazással pedig egyáltalán nincs szükség a programok papíralapú ismertetésére.

Igyekeztünk minél jobban kihasználni az alkalmazás adta lehetőségeket, hogy minden résztvevő számára átlátható legyen a 8 nap programja. Amennyiben az esemény több helyszínen történik, esetlegesen az adott település határát is átlépi, érdemes lehet a lokációk menüpontban az összes helyszínt külön-külön feltüntetni, kisebb leírást rendelni hozzájuk ahhoz kapcsolódóan, hogy melyik helyszínen mivel találkozhatnak a résztvevők, vagy milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Esetünkben az étkezés a szálláson kívül történt, a napközbeni programok lebonyolításához szükséges terem pedig egy harmadik fontos helyszín volt, így nagy segítséget jelentett, hogy az alkalmazásból egy kattintással elérhető volt a térkép, amivel a fiatalok gyorsan tudtak útvonalat tervezni egyik pontból a másikba, bárhol is legyenek a településen belül. Az alkalmazásban hatalmas pozitívum, hogy bármelyik menüponthoz lehet linket rendelni, így amennyiben más városokat, helyszíneket is meglátogatunk egy esemény során, egy rövidebb bemutató leírás mellé szerencsés a weboldalt is feltüntetni, így aki szeretne több információt megtudni egy adott programról, településről, gyorsan megtalálhatja azt. Esetünkben a Veszprémi Utcazene Fesztivál pontosan a tábor ideje alatt került megrendezésre, amely iránt kifejezetten érdeklődtek a fiatalok. A négynapos programot pedig nem volt szükség nyomtatott formában megosztani velük, egyetlen kattintással elérték azt. Továbbá az alkalmazásban lehetőség van lokációk alapján keresni a programelemek közt, így átláthatóvá lehet tenni a résztvevők számára, hogy melyik helyszínen milyen jellegű programok várnak rájuk.

A programelemek leírásánál a pontos időintervallumon és helyszínen kívül, amennyiben szükséges, emlékeztetőként tudunk szöveget is csatolni. Ez jól jöhet amennyiben a résztvevőknek szükséges saját felszerelést hozniuk egyes tevékenységekhez (pl. strandoláshoz papucs, törölköző, fürdőruha, stb.), illetve amennyiben szeretnénk előre megosztani néhány információt. Mindezzel lehetőséget tudunk adni a fiataloknak, hogy minél felkészültebben jöjjenek a workshopokra. A napok kezdetén szánhatunk 15 percet arra, hogy együtt átgörgessük a LineUprbe feltöltött napi programot, így amennyiben valakinek kérdése van bármelyik programelemhez kapcsolódóan, azonnal tud plusz információt kérni a facilitátortól, szervezőktől. Csatolt szövegként feltölthető a napi menü is az étkezésekhez, amivel szintén kiküszöbölhető az, hogy kinyomtatva kelljen megosztani a résztvevőkkel, illetve átláthatóbb is azáltal, hogy nem egy nyolc napot felölelő táblázatba rendezzük el a napi három étkezést, hanem napra lebontva éppen csak egy látszik listanézetben.

Az átláthatóság érdekében a különféle programelemeket kategóriák szerint fel tudjuk osztani, melyeket különféle színek jeleznek. A programelemek között lokáció mellett kategória szerint is lehet keresni, ami megkönnyíti a fiataloknak, hogy információt kapjanak a számukra érdekes vagy éppen releváns eseményekről: legyen az kültéri program, kötelező workshop, szabadidős program vagy étkezés. Megéri rászánni az időt arra, hogy kategóriákat készítsünk és a programelemeket azokhoz csatoljuk.

Az applikációban a résztvevőket egyenként, illetve az eseményt támogató szervezeteket is egyesével hozzá tudjuk csatolni az esemény oldalához. Az utóbbihoz leírást és linkeket is tudunk csatolni, ezáltal a résztvevők megismerkedhetnek a partnerintézményekkel, akár szolgáltatókkal vagy támogatókkal. Ez kifejezetten akkor fontos, ha egyes támogatók előadást tartanak a munkájukról az esemény során, így előzetesen vagy éppen utólag tudnak az interneten keresztül új és még szélesebb információt szerezni a szervezetekről és intézményekről a résztvevők. A résztvevők esetében kategóriákhoz tudjuk csatolni őket is, ami nagy segítség tud lenni az első napokban, hiszen így név szerint megtudhatják a résztvevők, hogy kik a nemzeti csoportok vezetői egy-egy ifjúsági csere során, melyik szervezőnek mi a fő feladata, egyes problémák során vagy konkrét kérdésekben ki tud segítséget nyújtani. Ezt nem kell kötelező elemmé tenni az események során, mivel nem mindenki érezheti komfortosnak, ugyanakkor jó ötlet lehet megadni a lehetőséget a résztvevőknek, hogy személyre szabják a saját oldalaikat fotókkal, szerintük érdekes információkkal önmagukról, linkekkel, melyek az általuk preferált közösségi oldalakra vezetnek. Így a résztvevők láthatják, hogy kikkel fogják együtt tölteni a napjaikat, esetlegesen hasonlóságokat is észrevehetnek egymás bemutatkozásában, amelyből barátságok tudnak később születni. Összességben elmondható az esetünkben, hogy a fiatalok kifejezetten élvezték, hogy felajánlottuk ezt nekik opcióként és kreatívan álltak hozzá ehhez az opcionális feladathoz. A későbbiekben többször visszacsatoltak a beszélgetésekben a bemutatkozásokhoz, legfőképpen akkor, mikor a közös performansz megtervezéséhez ért a program és fontos volt arra figyelni, hogy egyénileg ki mivel tudna hozzájárulni a sikerességéhez. Sajnos a résztvevőknek nem lehet jogosultságot adni kifejezetten csak arra, hogy a saját profiljukat szerkesszék a listán belül, így érdemes ehhez létrehozni egy Google Formot, az ott összegyűjtött válaszok alapján pedig frissíteni az oldalukat.

Az applikáción keresztül lehetőség nyíik felugró üzenetek, értesítések küldésére is a résztvevőknek, akik bejelentkeznek a platformra. Ez a funkció kreatív kiegészítés lehet a résztvevőkkel való kommunikációban és számtalan módon lehet kihasználni az eseményhez kapcsolódóan. Általa rövid napindító és –záró üzeneteket küldhetünk a fiataloknak, emlékeztetőt küldhetünk egy-egy programmal kapcsolatban, amennyiben azok előkészületet igényelnek és már előzetesen szükség van az aktivitásra (pl. saját eszközökre, megadott öltözetre van szükség). Ezen keresztül tudjuk a fiatalok tanulási folyamatát is segíteni megadott kérdésekkel. Amennyiben tudjuk, hogy a résztvevők egy megadott szabadidős tevékenységen vesznek együttesen részt, jó ötlet lehet ahhoz kapcsolódóan pár kérdést feltenni nekik, melyek kapcsolódnak az ifjúsági csere fő témájához és elgondolkodtatják őket. Esetünkben a fiatalok kifejezetten érdeklődtek a Veszprémi Utcazene Fesztivál iránt, ahová több napon is kilátogattak, az ifjúsági cserének pedig fontos része volt egy utcai performansz megtervezése, így arra kértük őket, hogy figyeljék meg a fesztivál előadásait, inspirálódjanak belőlük, a tanulásukat pedig erre irányuló kérdésekkel segítettük, melyeket a csoportvezetőkkel tudtak szabadidejükben átbeszélni. 

Sajnos a felugró üzeneteken kívül nincs más mód az alkalmazás ingyenes módjában arra, hogy beszélgetést kezdeményezzünk a résztvevőkkel, kétirányú kommunikációra pedig abszolút nincs lehetőség, így érdemes összehangolni a LineUpr-t egy másik, minden résztvevő által használt üzenetküldő alkalmazással is és itt készíteni egy csoportbeszélgetést. Itt a szervezők és csoportvezetők gyorsan tudnak egymással információt cserélni, SOS helyzetekben azonnal elérhetőek egymás számára.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a LineUpr használata egy-egy ifjúsági esemény során segíteni tudja a gördülékeny kommunikációt a szervezők és résztvevők közt. Ugyanakkor fontos nem elfelejteni, hogy megvannak a maga korlátjai, illetve érdemes a lehető legjobban kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, hogy minél érthetőbb és átláthatóbb legyen a résztvevők számára – erre nagyon jó megoldás, ha következetesen használjuk a kategóriákat és energiát fektetünk abba, hogy minden programelem megfelelő helyen szerepeljen. 

A bejegyzést írta: Turda Luca

 

Hatékony online kommunikáció egy ifjúsági csere során: LineUpr bemutatása2023-09-04T11:15:42+02:00