About Makó Panna

This author has not yet filled in any details.
So far Makó Panna has created 22 blog entries.

Felhívás – Rural Youth Superpowers Ifjúsági Csere

Gondolkodtál már valaha azon, hogy az elmaradottabb, falusi településeken vajon milyen lehetőségei vannak a fiataloknak?  És vajon ezek a területek teljesen eltűnnek majd a köztudatból vagy fenntartható fejlődésnek indulnak? 

(tovább…)

Felhívás – Rural Youth Superpowers Ifjúsági Csere2022-01-05T11:30:24+02:00

Gyermek- és ifjúsági önkormányzatok akkor és most!

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából közös gondolkodással és beszélgetésekkel egybekötött, interaktív szakmai programokra várjuk az ifjúsági szakmai érintettjeit (fiatalok közösségeit, ifjúsági szakembereket, felnőtt segítőket, településvezetőket), különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági önkormányzatokra.

(tovább…)

Gyermek- és ifjúsági önkormányzatok akkor és most!2021-11-26T11:56:15+02:00

Hozd közelebb! – I. szeminárium – Nagybörzsöny

Hozd közelebb! néven került megrendezésre október második felében Nagybörzsönyben, egy olyan szeminárium ifjúsági munkásoknak és a velük érkező fiataloknak, melyen a résztvevőknek lehetősége nyílt megismerkedni a demokrácia, az aktív állampolgárság, és a helyi közösségek őket érintő aspektusaival, mindezt olyan környezetben, és olyan tréningek segítségével melyek egyáltalán nem a hétköznapi frontális oktatás berkeiben jellemzőek.

(tovább…)

Hozd közelebb! – I. szeminárium – Nagybörzsöny2021-11-13T14:10:52+02:00

Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben

A Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben című rendezvénysorozat célja, hogy tájékoztatást biztosítson az Európai Unió Tanácsa által elfogadott ifjúsági stratégia helyi szintű megvalósításához. A rendezvények célcsoportja a települési ifjúsági munka érintettjei, azaz mindazon szereplők, akiknek feladat- és felelősségi körébe tartozik a fiatalokkal való foglalkozás: települési önkormányzat tisztségviselői, képviselői, ifjúsági referensek, ifjúsági ügyekért felelős hivatali munkatársak, kapcsolódó közintézmények (művelődési házak, ifjúsági házak és közösségi terek) vezetői és munkatársai, ifjúsági feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői, fiatalok közösségeinek képviselői, stb. 

A rendezvények során bemutatásra kerül az Európai Unió ifjúsági stratégiája, valamint azon lehetőségek, amelyek szakmai-módszertani vagy pénzügyi támogatást biztosítanak egy-egy település vagy térség ifjúsági feladatainak tervezéséhez, ellátásához és fejlesztéséhez.

Mindezek mellett a rendezvények lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjére, továbbá együttműködések kialakítására.

A rendezvényeket megvalósító GYIÖT az ifjúsági munka szakértőjeként, a fiatalok és a helyi önkormányzatok közötti párbeszéd és együttműködés megteremtését és elmélyítését támogató nonprofit szervezet. Fő célja az ifjúsági szakma fejlesztése, ismertségének és elismertségének növelése. A Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben című rendezvénysorozat a GYIÖT Van benne valami!? című projektjének keretei között, az Erasmus+ program társfinanszírozásával valósul meg. A térségi rendezvények tapasztalatai 2022. április 12-én egy országos szintű konferencia keretében kerülnek összegzésre és megvitatásra, a nemzeti és európai szintű ifjúságpolitikai szereplők bevonásával. 

További információ a projekt honlapján elérhető.

Tovább a honlapra
Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben2021-09-20T15:07:16+02:00

Pályázat – Többfunkciós játékasztal elnyerésére!

Pályázat kiírása

 1. A pályázat kiírója

A pályázat kiírója és lebonyolítója a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9., továbbiakban: Szervező), amely a pályázat lebonyolítása során és azt követően a személyes adatokat kezeli.

A pályázat támogatója a Smartindy Kft., (Továbbiakban: Támogató), aki főnyereményként 1 db, korábban a munkavállalói által használt többfunkciós játékasztalt ajánl fel, az azt legjobban hasznosítani tudó ifjúsági közösség számára. 

A pályázatra a gyiot@gyiot.hu e-mail címre, az alábbiakban leírtak szerint megküldött jelentkezés útján lehet jelentkezni.

 

 1. A pályázók köre: 

A nyereményjátékban olyan közösségi tereket fenntartó vagy rendszeresen használó szervezetek, intézmények vagy fiatalok közösségei vehetnek részt, amelyek:

 1. helyet adnak a gyermek és/vagy ifjúsági korosztályok hasznos szabadidő eltöltéséhez,
 2. a teret, annak nyitvatartási idején belül, a működési szabályok betartása mellett a gyermek és/vagy fiatalok szabadon, ingyenesen és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen használhatják,
 3. az a) és b) pontban leírtak alapján vállalják, hogy a nyertessé nyilvánítás esetén a nyeremény játék széleskörű és nyílt hozzáférését biztosítják a gyermekek és fiatalok számára,
 4. vállalják a nyeremény játékasztal Budapestről történő szállítását.

 

 1. A pályázaton elnyerhető díjak: 

1 db többfunkciós játékasztal, amelynek odaítéléséről szakmai zsűri dönt. (Méretei: 120×110 cm, magassága: 80 cm)

1 db GYIÖT ajándékcsomag, (tartalma: 1 nap időtartamú, helyi közösségépítő program, és további kisebb nyereménytárgyak), amely közönségszavazás útján kerül odaítélésre.

 

 1. Benyújtási határidő: 2021. május 7. 23:59 óra.
  Közösség szavazáson Facebook like-ok gyűjtésének határideje: 2021. május 17. 12:00 óra.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, tartalma: 

Pályázni egy maximum 2 perces videó, vagy maximum 2 oldalas képfájl (gif, infografika, stb.) e-mailben történő megküldésével lehetséges. A videóban vagy képben az alábbiakat kérjük röviden és kreatív módon bemutatni: 

 • A pályázatot benyújtó szervezet/intézmény/közösség bemutatása,
 • A közösségi tér bemutatása, ahol a főnyereményt használni kívánjátok,
 • Hogyan tervezitek biztosítani a játékhoz történő széleskörű és nyílt hozzáférést a gyermeki- és ifjúsági korosztályok számára.

 

A pályázatot a gyiot@gyiot.hu e-mail címre kérjük megküldeni Pályázat tárggyal. 

Az e-mail szövegében kérjük megadni az alábbi adatokat: 

 • Nevező szervezet/intézmény/közösség neve,
 • Közösségi tér neve (ha van) és pontos címe,
 • Kapcsolattartó személy neve, e-mail címe és telefonszáma.

Pályázati díj: nincs. 

 

 1. A pályázatok ellenőrzése: 

A beküldött pályázatok formailag és tartalmilag is ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben valamely adat vagy lényeges információ nem került megküldésre, úgy azt a Szervező válasz e-mailben kéri be a Pályázótól. 

Szervező kizárja az erkölcsöt sértő, jogi szabályokba ütköző, vagy pártpolitikai tartalommal bíró pályázati anyagokat, amelynek tényéről a Pályázó e-mail útján értesítésre kerül. A nem kívánatos tartalmak esetében Szervező tájékoztatást ad a Pályázónak, amely alapján átdolgozott pályázatát ismételten benyújthatja. 

A fentieken túlmenően javasoljuk még szem előtt tartani, hogy a pályázaton beküldött tartalmak a gyermeki és fiatal korosztályok számára széles körben terjesztésre kerülnek. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentieknek megfelelő, határidőre beküldött pályázatokból a videó vagy kép, továbbá a Pályázó szervezet/intézmény/közösség neve és települése nyilvánosan megjelenítésre és terjesztésre kerül. 

 

 1. A kiválasztás menete

A többfunkciós játék odaítéléséről 5 fős szakmai zsűri dönt, amelybe a Szervező és a Támogató képviselői mellett egy fő ifjúsági szakember és egy fő fiatal is felkérésre kerül. 

A GYIÖT ajándékcsomag nyertese közönségszavazás útján kerül kiválasztásra. A Szervező által valamennyi megküldött videó és kép, annak beérkezését követő 72 órán belül feltöltésre kerül a Szervező Facebook oldalára. A közösségi oldalon való megjelenésről minden Pályázót válasz e-mailben értesítünk. A Szavazatként csak és kizárólag a Szervező által feltöltött videóra/képre leadott like-ok száma fogadható el. Az esetleges megosztások száma és az azokra leadott reakciók a szavazatok számába nem számítanak bele.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett pályázatért. 

A kiválasztási eljárás eredményéről 2021. május 17-ig valamennyi jelentkező írásban, e-mail útján tájékoztatásra kerül.  

A Szervező a két nyertes Pályázó nevét Facebook oldalán is közzéteszi 2021. május 17-ig.

A többfunkciós játékasztal átvételének időpontját és helyszínét a Szervező és Támogató a nyertes Pályázóval közvetlenül, írásban vagy telefonos úton egyeztetik 2021. május 21-ig, annak érdekében, hogy a nyeremény 2021. május 31-ig átvételre kerüljön. 

A GYIÖT ajándékcsomagjának átadására egy, a nyertes Pályázó számára megvalósuló, maximum egy napos időtartamú, közösségépítő program keretein belül kerül átadásra. A közösségépítő program tartalmát, időpontját, helyszínét és technikai kereteit a Pályázó és a Szervező előzetesen egyeztetik. A közösségépítő program célja, hogy szakmai hozzájárulást adjon a nyertes ifjúsági közösség működéséhez, a közösség aktuális igényei, céljai alapján. 

A közösségépítő rendezvény – a vonatkozó szabályok figyelembevételével – tervezetten 2021. október 31-ig valósul meg. 

 

 1. A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 6. pontban leírtak szerinti határidőig a nyeremény átadására, illetve átvételre kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Támogató terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A többfunkciós játékasztal nyereményt adott esetben meghatalmazott is átveheti írásbeli meghatalmazás mellett. 

 

 1. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A többfunkciós asztal átvételéhez és elszállításához kapcsolódó költségek a pályázót viselik. A GYIÖT ajándékcsomagja esetében a nyertes a közösségépítő program helyszínének biztosítását vállalja, a további költségek azonban a Szervezőt terhelik. 

   

 1. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 1. A Pályázattal kapcsolatos információ megtalálható www.gyiot.hu oldalon. Kérdés esetén a gyiot@gyiot.hu e-mail címen vagy a +36-70/231-1002 mobiltelefonszámon kérhető további tájékoztatás. 

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett pályázatából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett pályázati eljárás során, vagy nyereményjátékában csalást/hamisítást követ el.

 

 1. A Pályázó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen kiírás alapján bekért, a pályázat során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Pályázat lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.Az adatok kezelője a Szervező, aki a pályázók által megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli. A pályázók pályamunkájuk elküldésével elfogadják az Adatkezelési Tájékotatóban foglaltakat.

  A többfunkciós játék nyeremény esetében, az átvétel időpontjának és helyszínének egyeztetése céljából a nyertes kapcsolattartójának adatai a Támogató részére átadásra kerülnek. 

Budapest, 2021. április 20. 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

 

Pályázat – Többfunkciós játékasztal elnyerésére!2021-05-06T15:23:13+02:00