Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt arról, hogy immár elérhető a Foglalkozol ifjúsági munkával? Kutatás az ifjúsági munkát végző szakemberek és önkéntesek körében 2023. című kutatás kérdőíves adatfelvétel eredményeit bemutató és elemző, értelmező gyorsjelentés. 

Az ifjúsági munkát és az ifjúsági munkásokat az alábbi témakörök mentén közelítettük meg:

  • szakmai értékek és motivációk,
  • szükségletek, kihívások és jövő
  • illetve a szakmai tartalom és célcsoport-fókusz.

A gyorsjelentés célja egyúttal az, hogy az ifjúsági munkában tevékenykedőket, a felelős döntéshozókat, valamint a szakmai fejlesztéssel vagy szakmai (érdek)képviselettel foglalkozó szervezeteket olyan információkkal lássa el, amelyeket munkavégzésük során fel tudnak használni, egyúttal alapozhatják rá terveiket, későbbi programjaikat, döntéseiket.

A gyorsjelentésben bemutatott adatokra, eredményekre egyfajta pillanatfelvételként érdemes tekinteni, semmiképp sem megváltoztathatalan állapotra.

Elolvasom a kutatási jelentést!

Írta: Fazekas Anna, Gulyás Barnabás
Szerkesztette: Bálint Andrea, Gulyás Barnabás

Szakmai lektorlálás, javaslatok: dr. Gatti Beáta
Arculat, tördelés, grafika: Makó Annamária Panna

Kiadó: GYIÖT
Felelős kiadó: Bálint Andrea

ISBN 978-615-82392-1-9 [PDF] ISBN 978-615-82392-0-2 [nyomtatott]

DOI: https://doi.org/10.61791/fim_gyj_2023