Szervezetünk munkája során egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a települések zömében a helyi döntéshozók és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek noha felismerik az igényét annak, hogy ifjúsági munkával foglalkozzanak, ám ennek tervezésében, megvalósításában, értékelésében nincs előttük kellő számú jó példa. Hazánkban az ifjúsági munka kapcsán emellett azt tapasztaljuk, hogy nincsen vagy csekély minőségi információ áll rendelkezésére az önkormányzatok számára ahhoz hogy rendszerszinten, a helyi önkormányzat működésébe képesek legyenek beépíteni az ifjúsági munkát, mint szakmai tevékenységet. Szigetszerű jógyakorlatok ugyan léteznek, de a rendszerszintű gondolkodás hiányában azok adaptálása meglehetősen kevés esetben történik meg és hozza meg az elvárt eredményeket.

Tapasztaljuk azt is, hogy települési szintre az ifjúsági munka módszerei és jó gyakorlatai, továbbá az Európai Unió által nyújtott lehetőségek és a nemzetközi példák egyáltalán nem, vagy nagyon nehézkesen jutnak el. Mindezek mellett jelentős tényező még az is, hogy a hazánkat 2020. márciusában elérő koronavírus világjárvány jelentősen korlátozta a jellemzően személyes találkozásokon alapuló ifjúsági munkát is, amelynek következtében egyéni és közösségi szintű változások is bekövetkeztek.

Projektünk célja az, hogy jobban megismerjük, megértsük és az érintettek számára tényszerűen feltárjuk a települési ifjúsági munka jelenlegi helyzetét, valamint azt, hogy a települések önkormányzatai hogyan vélekednek arról, milyen feladatokat és milyen célok szerint látnak el, hogyan biztosítják az ifjúsági szolgáltatásokat és milyen kihívásokkal néznek szembe. A kutatás hiánypótló és szükségszerű, amely hozzájárul az Európai Ifjúsági Munkatervben foglalt alapelvek érvényesüléséhez és tovább mélyíti az ifjúságüggyel kapcsolatos diskurzusok további kérdésfelvetéseit.

A projektnek célja továbbá a kutatási eredmények széles körben történő megismertetése és felhasználásának elősegítése is, annak érdekében, hogy az ne csak szervezetünk munkájába, hanem nemzeti és európai szinten is beépüljön az ifjúsági munka fejlesztési folyamataiba.