Kedves Érdeklődők! Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus járvány megelőzésére bevezetett korlátozások miatt jelenleg nem tudni, hogy a projektbe tervezett tréning az eredeti időpontban megtartható-e. Egyelőre tervezzük a rendezvény megtartását. Amennyiben mégis szükségessé válik az időpont módosítása, a jelentkezett szervezetekkel egyeztetni fogjuk az új időpontot. A jelentkezési határidőt emiatt meghosszabbítjuk!

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság több éve végez települési ifjúsági munkát támogató tevékenységet. Munkánk során olyan projekteket valósítunk meg, amelynek célja a fiatalok közéleti aktivitásának növelése, állampolgári tudatosságuk fejlesztése. Mára elmondhatjuk, hogy több ezer fiatalt és döntéshozót (polgármestert, önkormányzati képviselőt, szakembert) értünk el.

Hozd közelebb! címmel tervezett projektünk résztvevői a jelentkező fiatalok közösségei és a velük együttműködő önkormányzatok, vagy ifjúsági célú szervezetek képviselői. A folyamat során szimulációs gyakorlatok kerülnek megvalósításra, melyek  célja – az egyéni és közösségi szintű tanulás mellett,- a demokratikus magatartásformák gyakorlása, valamint lehetőség biztosítása a véleményük kifejtésére és azok közös megvitatására, elsősorban helyi szinten. A projektbe jelentkező szervezetek képviselői részére egy felkészülési alkalmat biztosítunk, amely hozzásegíti őket a települési szinten megvalósításra kerülő szimulációs események sikerességéhez, a helyi párbeszéd kialakításához.

Tevékenységek:
1. A projekt kezdő programja egy olyan felkészítő eseményt, amelyen a projektbe közvetlenül jelentkező településekről tandem résztvevői csoportok érkeznek a tervek szerint minimum 5 képzési napot felölelő rendezvényre. A tandem jelleget az adja, hogy egy-egy településről 2-2 fiatal (15-29 év közötti), és egy döntéshozó (önkormányzati képviselő/önkormányzati hivatal munkatársa/ifjúsági referens stb.) vesz részt. A program során közösen, a nem formális tanulási módszerek alkalmazásával dolgozzuk fel a részvétellel, a döntéshozatallal és a demokráciával kapcsolatos alapfogalmakat. Emellett a résztvevők az Európai Unió intézményeinek működését, döntéshozatali mechanizmusait is megismerik. A program lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők által feldolgozni kívánt helyi problémát a szimulációs esemény során feldolgozzák a résztvevő fiatalokkal és döntéshozókkal közösen. A tréningre 2020. július 8-12. között kerül sor.

2. A második tevékenység helyben, a jelentkezők településein zajlanak le. Ennek célja, hogy helyi szinten, saját igényekhez szabottan, egy szimulációs eseményt szervezzenek közösen a fiatalok és a velük együttműködő döntéshozók. A szimuláció megvalósításához a tréning során kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű információkat. A szimulációs esemény célja kettős: Egyrészt a résztvevő fiatalok részére megismerési és tapasztalatszerzési lehetőséget ad a program egy, a szervezők által választott demokratikus intézmény, döntéshozatali mód megismerésére. Másrészt pedig a szimuláció során, témaként egy olyan aktuális, helyi szinten jelentkező kérdést vagy problémát tudnak közösen feldolgozni majd, amely hozzásegíti a résztvevőket és a település vezetőit a probléma felismerése és megoldása irányába történő elmozdulásra. 

Ütemezés:
A projektet 2020. július 1-jével tervezi kezdeni a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság.

1. Előkészítő fázis: 2020. július-augusztus
2. Megvalósítás: 2020. szeptember-november
3. Befejezés, értékelés: 2021. január – március

Célcsoportok:
A projekt során kétféle célcsoportot különböztetünk meg. Az egyik, a projektbe jelentkező és a felkészítő rendezvényen is részt vevő intézmények és szervezetek, valamint a velük együttműködő fiatalok közösségei. A másik célcsoportba tartoznak mindazon fiatalok és helyi döntéshozók (szakemberek), akik a helyi szinten megvalósításra kerülő szimulációs eseményen részt vesznek majd.

Költségek:
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság a pályázati támogatás terhére finanszírozza a projekthez kapcsolódó eseményeken felmerülő szállás, étkezés, utazás és a programok költségeit, valamint hozzájárul a helyi szimulációs események szervezési költségeihez. 

Az együttműködő partnerek elsősorban folyamatos önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a projekt sikeréhez.

Jelentkezés:
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet 2020. május 15-ig. Fontos, hogy az űrlap utolsó kérdéshez kötelező feltölteni az együttműködési szándéknyilatkozat aláírt, beszkennelt példányát.

Bővebb információ:
További kérdések esetén keressék bizalommal Bálint Andrea projektvezetőt, telefonon a 70/231-1002 számon vagy a balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával valósul meg.