A Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben című rendezvénysorozat célja, hogy tájékoztatást biztosítson az Európai Unió Tanácsa által elfogadott ifjúsági stratégia helyi szintű megvalósításához. A rendezvények célcsoportja a települési ifjúsági munka érintettjei, azaz mindazon szereplők, akiknek feladat- és felelősségi körébe tartozik a fiatalokkal való foglalkozás: települési önkormányzat tisztségviselői, képviselői, ifjúsági referensek, ifjúsági ügyekért felelős hivatali munkatársak, kapcsolódó közintézmények (művelődési házak, ifjúsági házak és közösségi terek) vezetői és munkatársai, ifjúsági feladatokat ellátó civil szervezetek képviselői, fiatalok közösségeinek képviselői, stb. 

A rendezvények során bemutatásra kerül az Európai Unió ifjúsági stratégiája, valamint azon lehetőségek, amelyek szakmai-módszertani vagy pénzügyi támogatást biztosítanak egy-egy település vagy térség ifjúsági feladatainak tervezéséhez, ellátásához és fejlesztéséhez.

Mindezek mellett a rendezvények lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréjére, továbbá együttműködések kialakítására.

A rendezvényeket megvalósító GYIÖT az ifjúsági munka szakértőjeként, a fiatalok és a helyi önkormányzatok közötti párbeszéd és együttműködés megteremtését és elmélyítését támogató nonprofit szervezet. Fő célja az ifjúsági szakma fejlesztése, ismertségének és elismertségének növelése. A Fiatalok a településeken – az EU ifjúsági stratégiája helyben című rendezvénysorozat a GYIÖT Van benne valami!? című projektjének keretei között, az Erasmus+ program társfinanszírozásával valósul meg. A térségi rendezvények tapasztalatai 2022. április 12-én egy országos szintű konferencia keretében kerülnek összegzésre és megvitatásra, a nemzeti és európai szintű ifjúságpolitikai szereplők bevonásával. 

További információ a projekt honlapján elérhető.

Tovább a honlapra