Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat – #OHBridges projekt

Az #OHBridges ifjúsági csere az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat fiataljainak ötlete alapján került megvalósításra. A cserén 7 ország 35 fiatalja vett részt, a téma pedig a kultúrák közötti tanulmás, egymás szokásainak megismerése volt. A csere a fiatalok régi álma volt, amit olyan sikeresen valósítottak meg, hogy idén nyáron ismért, ezúttal Eszéken találkoznak egy hasonló program keretein belül.
 
 
 
Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat – #OHBridges projekt 2020-02-20T19:33:33+02:00

Locality reloaded – About the project

The aim of our training is that the GYIÖT can summarize the experiences of the present KA3 and previously organised 5.1 projects and share them with the presented youth workers in the frame of a seven days long international training During the training, together with the participants, with the method of non-formal education, we are going to process the essence of the projects as well as the main expectations of the call for proposals, but we are also going to look at the process of Youth Dialogue, and the professional background of the meetings between the young people and decision-makers. Moreover we want to highlight the importance of the topic of providing the learning process to young people. We are also going to involve the participants to transact specific parts of the training, using their already existing resources and experiences of organising a project, since all of them have experience in this field. (Besides that we also involve successful project.)

The international training Locality of the Federation of Children and Youth Municipal Councils (GYIÖT) will be placed in Hungary all together with the participation of sixteen youth worker. The eight sided project will be realized by the active participation and collaboration of eight different type
of organizations. It is true about all of our partners, that they had already successfully organized projects in the program of Erasmus+, but have gained experience only in the KA1 field, meanwhile the type of KA3 is barely known for them. That is why beforehand they have not dared to participate in it, but they consider working with KA3 projects as the next step forward in the life of their organization.

Locality reloaded – About the project 2020-01-27T16:44:55+02:00

Locality reloaded – A projektről

Tréningünk célja, hogy a GYIÖT korábbi 5.1-es és a jelenlegi KA3-as tapasztalatait egy hét napos nemzetközi tréning kereteiben foglaljuk össze és adjuk át ismételten a jelenlévő ifjúsági szakemberek részére. A tréning során nemformális tanulási módszereket alkalmazva, részletesen, a jelenlévőkkel közösen feldolgozzuk a KA3-as páláyzati kategória lényegét, a pályázati útmutató főbb elvárásait, de emellett kiemelten foglalkozunk az ifjúsági párbeszéd európai folyamatával, valamint a döntéshozók és fiatalok közötti találkozók lebonyolításának szakmai specifikumairól is, továbbá prioritásként kezeljük a résztvevő fiatalok tanulási folyamatának biztosításának témakörét. A Locality tréning során bevonjuk a résztvevőket is, és egyes programelemek általuk kerülnek lebonyolításra, így kihasználva annak tényét, hogy projektmegvalósítói tapasztalattal már minden partner rendelkezik. A projekt közvetlen célja, hogy több szervezet kapcsolódjon be a KA3-as projekteket megvalósító szervezetek körébe olyan módon, hogy projektjük átgondolt, az útmutató előírásainak és a résztvevők igényeinek, szükségleteinek és érdeklődési körének egyaránt megfeleljen. A szakemberek tapasztalatokkal és ismeretekkel történő ellátását tűztük ki célul, amely nem csak önmagában e kategória ismeretét, hanem a fiatalok bevonását és tanulási folyamatának segítését, a Youthpass módszertan jobb alkalmazását, a döntéshozókkal és szakemberekkel történő együttműködést is szorosan érinti, így e területeken önálló hatások érvényesülését is várjuk,
független a pályázat benyújtásától. A projekt egyik alcélja az is, hogy a KA3-as kategóriát tekintve bővüljön a nemzetközi partneri hálózatunk, akikkel a későbbiekben bátran vághatunk bele nemzetközi szintű KA3-as projektbe, hiszen ez egy olyan kategória, amelyben szervezetünk még nem vett részt koordináló szervezetként, de tervezzük azt a következő egy-két éven belül. A projekt további célja, hogy a KA3-as kategóriát bemutató és népszerűsítő, újabb videó is elkészüljön, amelyet több nyelvű felirattal is ellátunk majd. A videó útján azon szervezetek érdeklődése is felkelthető lesz, Európa szerte, akik a tréning megvalósításában nem voltak partnereink.

Locality reloaded – A projektről 2020-01-27T16:41:17+02:00

DiscusS

A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott projekt során a cseh, lengyel, magyar és szlovák ifjúsági szakemberekkel folytattunk szakmai együttműködést és szerveztünk programokat az aktív állampolgárság és állampolgári nevelés témakörében. Kövessétek ti is a programot itt!

DiscusS 2020-01-27T16:38:10+02:00

Te jössz!

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság “Te jössz!” című projektje 2019. május 1. és 2020. február 28. között valósul meg, abból a célból, hogy közéleti vitanapok segítségével keressen választ arra a kérdésre, hogy a fiatalok közügyek iránti érdektelenségét milyen módszerekkel lehetne
csökkenteni, valamint hogyan érhető el az, hogy a fiatalok részvétele növekedjen, minimum helyi szinteken. A projekt előkészítő szakaszában az IKSZT, az Új Nemzedék Közösségi Tér, valamint az Innovációs Központ hálózatok koordinátoraival szervezünk egy előkészítő megbeszélést, annak
érdekében, hogy az e hálózatokhoz tartozó helyi szervezetek közül megtaláljuk azt a 10 szervezetet, akik együttműködő partnereink lesznek a projekt során, és otthont adnak egy-egy fiatalok, döntéshozók és szakemberek bevonásával megvalósuló vitanapnak. Az együttműködő partnerek részéről 1-1 fő ifjúsági szakembert (segítőt) és 3-3 fő fiatalt kívánunk a megvalósításba közvetlenül bevonni.
Számukra egy alkalommal egy három napos felkészítő tréninget szervezünk, amelynek célja, hogy a helyi szinten érdeklődést mutató néhány fiatalt felkészítsük a vitanapok szakmai megvalósítására. Emellett a jelenlévő ifjúsági szakemberek a fiatalok társadalmi részvételének elősegítése témakörében vesznek részt moderált beszélgetésen. A tréning tematikájának szerves része, hogy a fiatalok és az ifjúsági szakemberek közötti kapcsolat mélyül, elsősroban egymás személyiségének, motivációinak és igényeinek megismerése és tiszteletben tartása által. A tréningen megtörténik a vitanapok előkészítése és a technikai kérdések átbeszélése is.

A vitanapok 2019. év második félévében és a 2020. év első felében kerülnek megvalósításra. A célcsoportba tartoznak egyaránt a közügyek iránt kevésbé érdeklődő, társadalom életében kevésbé résztvevő fiatalok, valamint a helyi közélet szereplői (önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, nagy foglalkoztatók, stb.), akik közösen, egy kifejezetten erre a projektre kidolgozott nem formális módszertan alapján keressük a választ. Az összesen 10 alkalommal megvalósított vitanapok eredményeit, véleményeket, javaslatokat, ötleteket a projekt végén egy közös dokumentumban foglaljuk össze, abból a célból, hogy körvonalazzuk azt, hogy milyen eszközökkel lehetne tenni a fiatalok tájékoztatása és érdektelenségének csökkentése érdekében.

E dokumentumot 2020 feburárjában egy szakmai nap keretében mutatjuk be mindazon szakmai körökben, akik érintettek lehetnek abban, hogy konkrétan tegyenek e célok érdek ében. Ezáltal a szakmai napot interaktívvá tervezzük, s célunk, hogy ennek eredményeként konkrét együttműködések és tervek szülessenek, amelyek megvalósításával a későbbiekben e cél elérhetővé válik. A szakmai napot követi egy egy napos értékelő találkozó azon fiatalok és szakemberek részére, akik a tréningen is részt vettek és megvalósították a helyi projekteket. Az értékelés során a tanulási folyamat értékelésére is sor kerül, illetve feltérképezzük a lehetőségeket a már megkezdett helyi munka folytatására, annak érdekében, hogy a kialakult eredmények és kapcsolatok a későbbiekben is fennmaradjanak és gyarapodjanak, azaz a fiatalok társadalmi részvétele és közügyek iránti érdeklődése növekedjen.

Te jössz! 2020-01-27T16:35:13+02:00

REPARTICIPATION – Young people think in terms of a community

For our KA3 project, REPARTICIPATION we achieved an Erasmus+ Excellence Award from the Hungarian National Agency. 

RÉV has improved the dialogue between the youth and the decision-makers nation-wide. Within local communities, actual processes were initiated which influenced the lives of young people, the decision-makers, as well as that of the community. Besides, they also published a gap-filling, practice-oriented volume, titled Locally How? Practical Starting Points for Municipal Youth Work, providing help to every local government youth specialist in their work.

Experiential training course series, an active dialogue between youth and local government decision-makers, a gap-filling volume on youth work… These were all included in the structured dialogue project implemented by the Federation of Children’s and Youth Councils (FCYMC) with the involvement of nearly 40 municipalities and 455 participants. The young participants learnt about the aspects of sustainable municipal development, assessed the needs of their own communities and launched a dialogue with local government decision-makers. Coordinator Barnabás Gulyás told us about the challenges, achievements and beauties of the ambitious project.

You can read the whole interview here.

REPARTICIPATION – Young people think in terms of a community 2020-01-27T16:39:43+02:00

Erasmus+ Nívódíjat kaptunk

Élményalapú képzéssorozat, fiatalok és önkormányzatok döntéshozóinak aktív párbeszéde, egy hiánypótló kötet az ifjúsági munkáról… Ezeket egyesítette a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT) strukturált párbeszéd projektje, amelybe közel 40 települést és 455 résztvevőt vontak be.

A fiatalok megismerhették a fenntartható településfejlesztés szempontjait, felmérték saját közösségük igényeit, és párbeszédbe kezdtek az önkormányzatok döntéshozóival. Az ambiciózus kezdeményezés nehézségeiről, eredményeiről és szépségeiről mesélt nekünk az Erasmus+ nívódíjjal elismert projekt koordinátora, Gulyás Barnabás.

A velünk készült interjút a Tempus Közalapítvány honlapján, illetve a Pályázati Pavilon 60. oldalán olvashatjátok.

Erasmus+ Nívódíjat kaptunk 2020-01-27T15:45:20+02:00

RÉszreVétel

Sok kicsi, sokra megy – szokás mondani, és akkor is mindig inkább pozitív felütéssel értelmezzük. Előfordulhat viszont, hogy hátrányt jelenthet az a bizonyos sok kicsi. A RÉszreVétel keretében ezeket a hátrányokat okozó, kiváltó tényezőket próbáljuk helyi szinten beazonosítani a programra jelentkező helyi ifjúsági közösségekkel.

(tovább…)

RÉszreVétel 2020-01-27T15:32:33+02:00