A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság “Te jössz!” című projektje 2019. május 1. és 2020. február 28. között valósul meg, abból a célból, hogy közéleti vitanapok segítségével keressen választ arra a kérdésre, hogy a fiatalok közügyek iránti érdektelenségét milyen módszerekkel lehetne
csökkenteni, valamint hogyan érhető el az, hogy a fiatalok részvétele növekedjen, minimum helyi szinteken. A projekt előkészítő szakaszában az IKSZT, az Új Nemzedék Közösségi Tér, valamint az Innovációs Központ hálózatok koordinátoraival szervezünk egy előkészítő megbeszélést, annak
érdekében, hogy az e hálózatokhoz tartozó helyi szervezetek közül megtaláljuk azt a 10 szervezetet, akik együttműködő partnereink lesznek a projekt során, és otthont adnak egy-egy fiatalok, döntéshozók és szakemberek bevonásával megvalósuló vitanapnak. Az együttműködő partnerek részéről 1-1 fő ifjúsági szakembert (segítőt) és 3-3 fő fiatalt kívánunk a megvalósításba közvetlenül bevonni.
Számukra egy alkalommal egy három napos felkészítő tréninget szervezünk, amelynek célja, hogy a helyi szinten érdeklődést mutató néhány fiatalt felkészítsük a vitanapok szakmai megvalósítására. Emellett a jelenlévő ifjúsági szakemberek a fiatalok társadalmi részvételének elősegítése témakörében vesznek részt moderált beszélgetésen. A tréning tematikájának szerves része, hogy a fiatalok és az ifjúsági szakemberek közötti kapcsolat mélyül, elsősroban egymás személyiségének, motivációinak és igényeinek megismerése és tiszteletben tartása által. A tréningen megtörténik a vitanapok előkészítése és a technikai kérdések átbeszélése is.

A vitanapok 2019. év második félévében és a 2020. év első felében kerülnek megvalósításra. A célcsoportba tartoznak egyaránt a közügyek iránt kevésbé érdeklődő, társadalom életében kevésbé résztvevő fiatalok, valamint a helyi közélet szereplői (önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, nagy foglalkoztatók, stb.), akik közösen, egy kifejezetten erre a projektre kidolgozott nem formális módszertan alapján keressük a választ. Az összesen 10 alkalommal megvalósított vitanapok eredményeit, véleményeket, javaslatokat, ötleteket a projekt végén egy közös dokumentumban foglaljuk össze, abból a célból, hogy körvonalazzuk azt, hogy milyen eszközökkel lehetne tenni a fiatalok tájékoztatása és érdektelenségének csökkentése érdekében.

E dokumentumot 2020 feburárjában egy szakmai nap keretében mutatjuk be mindazon szakmai körökben, akik érintettek lehetnek abban, hogy konkrétan tegyenek e célok érdek ében. Ezáltal a szakmai napot interaktívvá tervezzük, s célunk, hogy ennek eredményeként konkrét együttműködések és tervek szülessenek, amelyek megvalósításával a későbbiekben e cél elérhetővé válik. A szakmai napot követi egy egy napos értékelő találkozó azon fiatalok és szakemberek részére, akik a tréningen is részt vettek és megvalósították a helyi projekteket. Az értékelés során a tanulási folyamat értékelésére is sor kerül, illetve feltérképezzük a lehetőségeket a már megkezdett helyi munka folytatására, annak érdekében, hogy a kialakult eredmények és kapcsolatok a későbbiekben is fennmaradjanak és gyarapodjanak, azaz a fiatalok társadalmi részvétele és közügyek iránti érdeklődése növekedjen.