A MagicEurope reloaded című projekt egy olyan általunk kitalált, fiktív állam, mely 2019. szeptember 2-10. között egy nyolc oldalú ifjúsági csere időtartama alatt valósul meg. A csere folyamán maguk a résztvevők fogják létrehozni MagicEurope országát, és ők maguk fogják annak szabályait (törvényeit) is megalkotni, illetve betartani az összesen kilenc napos program alatt.

Államunk demokratikus alapokon jön létre és működik majd. Mindezek megalkotása és lebonyolítása során az Európai Unió működését és felépítését vesszük alapul, mely során a résztvevő fiatalok a gyakorlatban sajátíthatják el az Unió alapjait és a demokratikus, csapatban történő együttműködés, együttélés és az esetleges konfliktuskezelés módjait. A csere alatt az aktív állampolgárság és a társadalmi részvétel témakörét járjuk körül közösen. Ezt egy alapos kutatással kezdjük meg, ami során minden nemzeti csoport felméri saját országának jelenlegi “fejlettségi szintjét” a résztvétel és aktivitás területét tekintve. A kutatás eredményeit felhasználva közösen olyan jellegű online tartalmakat készítünk el, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom, különösen a fiatalok figyelmét a társadalmi részvétel és az aktív állampolgárság fontosságára. Kommunikációs stratégiát dolgozunk ki annak érdekében, hogy a csere 7. napján megvalósuló “Aktív állampolgárság napján” egy nagyszabású online kampányt hajtsunk végre sikeresen, amely során a csere időtartama alatt elkészült tartalmainkat terjeszteni és népszerűsíteni tudjuk. A projektben jelentős hangsúlyt fektetünk a közvetlenül résztvevő, 15-25 éves kor közötti fiatalok tanulási folyamatára, amit a minőségi szakmai program mellett nemzetenként egy-egy csoportvezető is hivatott segíteni.

Résztvevő országok: Bulgária, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Olaszország, és Magyarország.

A projekt megvalósulása során, az online kampány sikerességének érdekében nagy számú, hazai és nemzetközi civil szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, mi és a partnerszervezeteink egyaránt; valamint gondoskodunk az elért eredményeink és a létrejövő tartalmaink további felhasználásáról és terjesztéséről is. A kampányhoz elkészülő médiatermékeket a projekt megvalósítása után is szeretnénk felhasználni és terjeszteni, illetve ugyanerre lehetőséget adni bármely hazai vagy nemzetközi szervezet részére. A témák feldolgozása nem formális módszerekkel történik. A projektnek köszönhetően a résztvevők olyan készségeket szereznek, amelyeknek további életük, tanulmányaik és későbbi munkájuk során hasznát veszik. Tudatosságuk az európai polgárság kapcsán növekszik, megismerkednek más nyelvekkel, más kultúrákkal és transzverzális készségeik jelentős fejlődést mutathatnak. A projekt során szerzett ismereteiket beépítik személyiségükbe, hozzájárulva ezzel a toleránsabb és demokratikusabb társadalom kialakulásához. A tapasztalataikat megosztják családjukkal, szűkebb és tágabb környezetükkel, ezzel is multiplikálva a projekt üzenetét. A projekt magas színvonalon történő megvalósítását a szervezők tapasztalatai és a közöttük lévő jól lehatárolt feladatkörök biztosítják, továbbá jelentős szerepe van a csoportvezetőknek is, akik egy-egy fiatallal közösen részt vesznek a cserének is otthont adó helyszínen megvalósuló előkészítő látogatáson is.

A jelentkezéssel kapcsolatos információkat itt éred el.