MagicEurope reloaded

A MagicEurope reloaded című projekt egy olyan általunk kitalált, fiktív állam, mely 2019. szeptember 2-10. között egy nyolc oldalú ifjúsági csere időtartama alatt valósul meg. A csere folyamán maguk a résztvevők fogják létrehozni MagicEurope országát, és ők maguk fogják annak szabályait (törvényeit) is megalkotni, illetve betartani az összesen kilenc napos program alatt.

Államunk demokratikus alapokon jön létre és működik majd. Mindezek megalkotása és lebonyolításasorán az Európai Unió működését és felépítését vesszük alapul, mely során a résztvevő fiatalok a gyakorlatban sajátítják el az Unió alapvető működését és a demokratikus, csapatban történő működés, együttélés és az esetleges konfliktuskezelés módjait. Az együtt töltött napok alatt az aktív állampolgárság és a társadalmi részvétel témakörét járjuk körül közösen. Ezt egy alapos kutatással kezdjük meg, ami során minden nemzeti csoport felméri saját országának jelenlegi “fejlettségi szintjét”. A kutatás eredményeit felhasználva közösen olyan jellegű online tartalmakat készítünk el, amelynek célja, hogy felhívja a társadalom, különösen a fiatalok figyelmét a társadalmi részvétel és az aktív állampolgárság fontosságára. Kommunikációs stratégiát dolgozunk ki annak érdekében, hogy a csere 7. napján megvalósuló “Aktív állampolgárság napján” egy nagyszabású online kampányt hajtsunk végre sikeresen, amely során a csere időtartama alatt elkészült tartalmainkat terjeszteni és népszerűsíteni tudjuk. A projektben jelentős hangsúlyt fektetünk a közvetlenül résztvevő, 15-25 éves kor közötti fiatalok tanulási folyamatára, amit a minőségi szakmai program mellett nemzetenként egy-egy csoportvezető is hivatott segíteni.

Résztvevő országok: Bulgária, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország, Olaszország, Ciprus és Magyarország.

A projekt megvalósulása során, az online kampány sikerességének érdekében nagy számú, hazai és nemzetközi civil szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, mi és a partnerszervezeteink egyaránt; valamint gondoskodunk az elért eredményeink és a létrejövő tartalmaink további felhasználásáról és terjesztéséről is. A kampányhoz elkészülő médiatermékeket a projekt megvalósítása után is szeretnénk felhasználni és terjeszteni, illetve ugyanerre lehetőséget adni bármely hazai vagy nemzetközi szervezet részére. A témák feldolgozása nem formális módszerekkel történik. A projektnek köszönhetően a résztvevők olyan készségeket szereznek, amelyek segítenek az egyenlőség, a megosztott felelősség és az igazságosság támogatásában. Tudatosságuk az európai polgárságról növekszik, megismerkednek más nyelvekkel, más kultúrákkal és transzverzális készségeik jelentős fejlődést mutatnak. A project során szerzett ismereteiket beépítik személyiségükbe, hozzájárulva ezzel a toleránsabb és demokratikusabb társadalom kialakulásához. A tapasztalataikat megosztják családjukkal, szűkebb és tágabb környezetükkel, ezzel is multiplikálva a projekt üzenetét. A projekt magas színvonalon történő megvalósítását a szervezők tapasztalatai és a közöttük lévő jól lehatárolt feladatkörök biztosítják, továbbá jelentősen szerepe van a csoportvezetőknek is, akik egy-egy fiatallal közösen részt vesznek a cserének is otthont adó helyszínen megvalósuló előkészítő látogatáson is.

MagicEurope reloaded is a fictional state, created during an 8-sided youth exchange between 03-11. August 2019. It is the main frame of our project, and during the exchange youngsters will create the country of MagicEurope, with its own rules, which they have to follow during the programme. The state will be based on democratic values, and during the creation and implementation the model in front of us will be the operations and structure of the European Union. This way the participants can learn in practice how to work in a group, live in democratic coexistence, and even methods for successful conflict-resolutions. During the exchange we will go through the subjects of active citizenship and civic participations as thoroughly as possible. This phase will start with a research, where the national teams will access the “level of development” in their own country. Using the results of the research we will create online contents with the goal of raising awareness among the people – especially youngsters – of the importance of active citizenship. We will work out a communicational strategy in order to carry out a major online campaign in the 7. day of the exchange (“Day of Active Citizenship”) – which will give us the opportunity to present and disseminate the contents made during the exchange. The project is highly focused on the learning process of the participating youngsters between 15-25, which is reached by the quality of the professional programme and the national team-leaders.

Participating countries: Bulgaria, Poland, Lithuania,Latvia, Estonia, Italy, Cyprus and Hungary.

In order to have a successful online campaign we will get in contact with many national and international civic organizations – with the help of our project partners; and we will make sure that the final results and products of the exchange will be used and spread even after the project’s end. The topics are processed with non-formal methods. Thanks to the project the participants acquire skills that help them support equality, shared responsibility and justice. Their awareness about European citizenship increases, they become familiar with other languages, other cultures, and their transversal skills improve. They build the knowledge they acquired during the project into their personality, thus contributing to the emergence of a more tolerant and democratic society. They multiply the things they learnt among their own family, community and environment with the help of the tools they acquired during the project.

2019-03-05T17:57:58+00:00