Egy izgalmas új projektben való részvételre ösztönzünk minden települési önkormányzatot, önkormányzati ifjúsági munkával foglalkozó szakembert. Részletek a felhívásban!

F E L H Í V Á S

Ifjúsági munka helyben, Európában programban való részvételre

 

A projekt háttere:

A Tempus Közalapítvány 22 európai országban működő Erasmus+ nemzeti irodával és európai intézményekkel, szervezetekkel partnerségben Europe Goes Local (EGL) – Supporting Youth Work on Municipal Level címmel hosszú távú projektet valósít meg. A projekt célja, hogy ösztönözze a részt vevő országokban az ifjúsági területen dolgozók együttműködését a helyi önkormányzatokkal.

A projekt keretében ennek elősegítésére Magyarországon szakmai támogatással hazai fejlesztő programot indítunk Ifjúsági munka helyben, Európában címmel. A projekt hazai tevékenységeit a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság koordinálja. A projektvben történő részvétel térítésmentes.

Célok és célcsoportok:

Várjuk az Ifjúsági munka helyben, Európában projekt hazai tevékenységeiben részt venni kívánó olyan civil szervezetek, önkormányzatok jelentkezését, amelyek motiváltak a fiatalok bevonása, az ifjúsági munka minőségének javítása érdekében lépéseket tenni a településükön. A programba közvetlenül bekapcsolódó önkormányzatok képviselői / munkatársai / szakmai partnerei számára helyi szükségleteken alapuló fejlesztő folyamatot kínálunk 2017 novembere és 2018 áprilisa között.

A program keretében – a szükségletek felmérését követően – a fiatalok bevonását elősegítő területeken nyújtunk szakmai támogatást (információt, mentori, konzultációs, képzési, illetve tapasztalatcsere és együttműködési lehetőségeket) az alábbi területeken:

  • fiatalok társadalmi részvételének serkentése;
  • fiatalok és döntéshozók párbeszéde;
  • nemzetközi programok fiataloknak;
  • nemzetközi szakmai együttműködési lehetőségek;
  • ifjúsági kezdeményezések és projektmenedzsment;
  • helyi ifjúsági stratégia és koncepció kiindulópontjai, ifjúsági igényfelmérés

A program egyben települések közötti hálózatépítésre is lehetőséget nyújt. A folyamat során összegyűjtjük, értékeljük a tapasztalatokat, eredményeket. A hosszútávú nemzetközi projekt keretében 2019 tavaszáig a tapasztalatok hazai és nemzetközi szintű megosztására is lehetőség nyílik.

Résztvevők köre:

Elsősorban olyan szervezetek munkatársainak vagy önkénteseinek jelentkezését várjuk, akiknek munkája kapcsolódik az önkormányzati/települési ifjúsági munkához, akik nyitottak ifjúsági területen új együttműködések és projektek iránt, és akik ehhez háttérszervezetük, -intézményük támogatását élvezik. Jelentkezhetnek:

  • települési önkormányzatokban dolgozók, illetve civil szervezetek képviselői, akik érintettek települési ifjúsági munkában, 
  • települési ifjúsági munka területén illetékes / érintett települési döntéshozók.

A részvétel feltételei

A programban való részvételhez a jelentkezőktől (és az őket delegáló települési önkormányzatoktól) jelentkezési űrlap kitöltését kérjük. A résztvevők kiválasztása a jelentkezők motivációja és a jelentkezők által megfogalmazott szükségletek alapján történik, figyelembe véve a résztvevői kör hazai földrajzi egyensúlyát is. A jelentkezés feltétele a települési önkormányzathoz való kapcsolódás, az önkormányzat felhatalmazása a projektben elkezdett folyamatban való részvételre, elköteleződésre. A programban civil szervezetek is részt vehetnek, ebben az esetben az önkormányzattal való kapcsolatukat, együttműködésüket kell kifejteni a jelentkezési lap kitöltése során. 

A kiválasztott résztvevők csoportja számára 2018. január 12-14. között Kecskeméten előkészítő találkozót szervezünk. A találkozó programját a résztvevőknek a kiválasztás után küldjük el. A találkozó a fejlesztő program felépítésének és kereteinek megismerésén túl lehetőséget biztosít a hazai hálózatépítésre is. A találkozót követően 3 alkalommal találkozunk minden résztvevővel személyesen a saját településén, az igényeknek megfelelő szakmai támogatási céllal. A résztvevők e személyes szakmai találkozók során támogatást kapnak a fiatalok bevonását, az ifjúsági munka minőségének javítását célzó települési rövid- és középtávú terveik megvalósításához. A program végén kétnapos záró találkozó keretében értékeljük a folyamatot, elemezzük a további szükségleteket.

Jelentkezési határidő: 2018. január 5. A jelentkezés eredményéről 2018. január 8-ig mindenkit írásban értesítünk.

J E L E N T K E Z É S 

Jelentkezési űrlap linkje: http://bit.do/egl_jelentkezem

Bővebb információ kérhető az egl@gyiot.hu e-mail címen, valamint a +36-70-231-1002-es telefonszámon, Gulyás Barnabástól.