A Boldogság világnapja alkalmából olyan rövid videókat, animációs videókat, képregényeket, infografikákat vagy mémeket keresünk, amelyek tippeket, ötleteket és javaslatokat adnak a fiataloknak ahhoz, hogy saját közérzetükért, boldogulásukért és boldogságukért tehessenek.

A pályázatra olyan pályaművek beküldését várjuk, amely(ek) az alábbi kérdés(ek)re keres(nek) és ad(nak) válaszokat:

 • Mit jelent ma a fiatalok korosztályának a boldogság? 
 • Mit tehetnek a fiatalok önmaguk és kortársaik boldogságáért? 
 • Mit jelent a fiatalok számára az erőszakmentesség, és hogyan érhető el? 
 • Hogyan tudunk fiatalként egymáshoz őszintén, elfogadóan (újra) kapcsolódni?
 • A koronavírus járvány után, hogyan kezdhetünk (újra) barátkozni, hogyan építsünk és tartsunk fenn baráti kapcsolatokat? 
 • Hogyan szabaduljunk meg félelmeinktől, szorongásunktól?
 • Hogyan alkalmazkodjunk rugalmasabban a változó körülményekhez?

 

Nyeremények:

Fődíj: 100.000 Ft értékű ajándékutalvány
Különdíj: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
(a nyertes által meghatározott üzlet(ek)be)

Nevezhetnek: 10-25 éves kor közötti fiatalok egyénileg, vagy csoportosan.

Nevezési határidő: 2022. március 27.

 

Részletes pályázati feltételek:

 1. A pályázat kiírója:

A pályázat kiírója és lebonyolítója a GYIÖT, a Gyulai Ifjúsági Központ, valamint az Orosházi Diáktanya (továbbiakban együttesen: Szervezők). A pályázati eljárás lebonyolítása során a személyes adatokat a GYIÖT kezeli.

A pályázatra a gyiot@gyiot.hu e-mail címre, az alábbiakban leírtak szerint lehet jelentkezni.

 1. A pályázók köre: 
  a) Pályázatot nyújthatnak be azon személyek, akik 2022. március 20-ig betöltik a 10. életévüket, de nem töltötték be a 26. életévüket.
  b) Az a) pontban meghatározott személyekből álló, maximum 5 fős csoport. 

 

 1. A pályázaton elnyerhető díjak: 
  a) Fődíj: 100.000 Ft értékű ajándékutalvány.
  b) Különdíj: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
  c) Mindkét esetben az a nyertes személlyel közösen kerül kiválasztásra az, hogy az ajándékutalványok mely üzlet(ek)be szóljanak. 

 

 1. Benyújtási határidő: 2022. március 27. 23:59 óra.
  A határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, tartalma: 

Pályázni egy maximum 2 perces videó, vagy maximum 2 oldalas képfájl (képregény, gif, infografika, stb.) e-mailben történő megküldésével lehetséges.

 

A pályázatot a gyiot@gyiot.hu e-mail címre kérjük megküldeni Boldogság pályázat tárggyal. 

Az e-mail szövegében kérjük megadni az alábbi adatokat: 

 • Nevező egyén/csoport neve, (amennyiben csoportos nevezés kerül leadásra, kérjük egy fő megnevezését, aki a csoport nevében kapcsolatot tart)
 • Nevező személy állandó lakcíme, e-mail címe és telefonszáma. 

Pályázati díj: nincs. 

 

 1. A pályázatok ellenőrzése: 

A beküldött pályázatok formailag és tartalmilag is ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben valamely adat vagy lényeges információ nem került megküldésre, úgy azt a Szervezők válasz e-mailben kérik be a Pályázótól. 

Szervezők kizárják az erkölcsöt sértő, jogi szabályokba ütköző, vagy pártpolitikai tartalommal bíró pályázati anyagokat, amelynek tényéről a Pályázó e-mail útján értesítésre kerül. A nem kívánatos tartalmak esetében Szervező tájékoztatást ad a Pályázónak, amely alapján átdolgozott pályázatát, a beadási határidőig ismételten benyújthatja. 

A fentieken túlmenően javasoljuk még szem előtt tartani, hogy a pályázaton beküldött egyes tartalmak a gyermeki és fiatal korosztályok számára széles körben terjesztésre kerülnek. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentieknek megfelelő, határidőre beküldött pályázatokból kiválasztott pályaművek – az alkotó(k) nevének feltüntetése mellett – nyilvánosan megjelenítésre és terjesztésre kerül. 

 

 1. A kiválasztás menete

A nyeremények odaítéléséről 6 fős szakmai zsűri. A szakmai zsűri szervezetébe, mindhárom lebonyolító szervezet 2-2 főt delegál, akik közül egy fő, a pályázó korosztályba tartozó fiatal, egy fő a pályázathoz kapcsolódó szakértő.

 

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett pályázatért. Valamennyi pályázó automatikus értesítést kap a pályázat beküldését követően, közvetlenül, majd a későbbiekben tájékoztatjuk a pályázata megfelelőségéről. 

A kiválasztási eljárás eredményéről 2022. április 7-ig valamennyi pályázó írásban, e-mail útján tájékoztatásra kerül.  

A Szervezők a két nyertes Pályázó nevét és beküldött pályamunkáit Facebook oldalain teszik közzé 2022. április 10-én. 

A nyeremény átvételének módját és idejét a Szervezők a nyertes Pályázókkal közvetlenül, írásban vagy telefonos úton egyeztetik 2022. április 10-ig, annak érdekében, hogy a nyeremény 2022. április 15-ig átvételre kerüljön. 

 

 1. A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 6. pontban leírtak szerinti határidőig a nyeremény átadására, illetve átvételre kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezők terhére nem értékelhető. 

    

 1. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 1. A Pályázattal kapcsolatos információ megtalálható www.gyiot.hu oldalon. Kérdés esetén a gyiot@gyiot.hu e-mail címen vagy a +36-70/231-1002 mobiltelefonszámon kérhető további tájékoztatás. 

 

 1. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárjanak minden jelenlegi és jövőben szervezett pályázatukból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett pályázati eljárás során, vagy nyereményjátékában csalást/hamisítást követ el.

 

 1. A Pályázó, a pályázat benyújtásával feltétlenül beleegyezik abba, hogy az általa beküldött pályaművet a Szervezők saját online felületeiken, az alkotók nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozzák, és terjesszék. Pályázó, a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy az alkotásának nyilvános megjelentetéséért és terjesztéséért kapcsolatosan további díjazásra, vagy más követelésre nem jogosult. 

 

 1. A Pályázó, a pályázat benyújtásával feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen kiírás alapján bekért, a pályázat során általa megadott személyes adatai a Szervező GYIÖT adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervezők a Pályázat lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a GYIÖT, aki a pályázók által megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli. A pályázók pályamunkájuk elküldésével elfogadják az Adatkezelési Tájékotatóban foglaltakat.

 

Budapest, 2022. február 14.

GYIÖT, GYIK, Orosházi Diáktanya