Van benne valami?! – Felhívás szakmai munkatárs munkakör betöltésére, ifjúsági párbeszéd projekt keretein belül

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság tapasztalattal rendelkező szakmai munkatársat keres a Van benne valami?! című projektjének szakmai lebonyolításában történő közreműködés céljából. A projekt keretein belül 7 alkalommal kerülnek megrendezésre 2-2 napos regionális találkozók, amelynek keretében a célcsoport bevonásával, közösen dolgozzuk fel az Európai Ifjúsági Stratégia dokumentumát, továbbá gyűjtjük azon jó gyakorlatokat, amelyek bemutatják, hogyan lehet helyi szinten alkalmazni a stratégiát. A projekt végén országos szintű konferencia keretében mutatjuk be a regionális találkozók eredményeit. A rendezvények célcsoportjába tartoznak a fiatalok, a(z elsősorban helyi) döntéshozók, továbbá az ifjúsági szakmában dolgozó szakemberek. A rendezvények lebonyolítására tervezetten 2020. októbere és 2021. májusa között kerül sor.

(tovább…)

Van benne valami?! – Felhívás szakmai munkatárs munkakör betöltésére, ifjúsági párbeszéd projekt keretein belül 2020-07-09T17:39:20+02:00

Terveink a járványt követően

Véleményünk szerint nem szükséges bemutatni azt, hogy ez elmúlt hónapokban kialakult veszélyhelyzet valamennyiünk életét érintették, s természetszerűleg ez az ifjúsági munkára is hatást gyakorolt, még ha jelenleg nem is ismertek pontosan ezek a rövid- és hosszútávú hatások. Az elmúlt hetekben, a járvány kapcsán több alkalommal is jelentettünk meg szakmai írásokat az egyéni és közösségi felelősségvállalás, valamint a közösségek online jelenlétét illetően. Az alábbiakban Társaságunk tervezett tevékenységeiből szeretnénk egy rövid ízelítőt adni az érdeklődőknek. Elsősorban nem a biztonsági előírásoknak történő megfelelésről, sokkal inkább az általunk folyamatban lévő és tervezett tevékenységekről szeretnénk képet adni. 

(tovább…)

Terveink a járványt követően 2020-06-25T10:08:14+02:00

Kijelzőközösségek II.

Az online részvételi lehetőségek, platformok, módszerek színes és sokrétű tárházának bemutatása hasznos volna, de a cikkünk második részében elsősorban az online részvétel általános megközelítésére és néhány karanténidőszakkal kompatibilis lehetőségre kívánjuk felhívni a figyelmeteket.  

(tovább…)

Kijelzőközösségek II. 2020-05-12T08:52:26+02:00

Kijelzőközösségek I.

A mindannyiunk életét érintő változások közepette tartsunk szünetet, és gondoljuk át a következőket: hogyan alakultak át társas kapcsolataink, milyen alternatívái lettek a közösségi programoknak az otthonmaradás elvét követve? A közösség iránti felelősségtudatos magatartásunk alapját képezi a saját és társaink védelmét jelentő #maradjotthon irányelv. A felelősségen és szolidaritáson alapuló helyzetben a közösségi életünk nagy része kerülhet át az online térbe. Kétrészes cikkünkben rávilágítunk néhány olyan szempontra, amellyel ugyan nem állást kívánunk foglalni az online versus offline vitában, de azt hangsúlyozni, hogy az online térben zajló közösségiség igenis valós.  

(tovább…)

Kijelzőközösségek I. 2020-04-24T14:36:52+02:00

Maradjatok otthon, maradjatok kapcsolatban, maradjatok aktívak!

Az elmúlt hetekben, hónapokban kialakult koronavírus járvány, és az annak megelőzését  célzó korlátozások bevezetése Társaságunkat is érintette. Az alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni arról, hogy tevékenységeink hogyan változtak meg és alakulnak át. Mint, ahogy mások sem, mi sem tudunk egyelőre időben megalapozottan tervezni, hiszen ehhez a szükséges információ, különösen a korlátozások végének dátuma még nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy nem állhatunk le és várhatunk ölbe tett kézzel, amíg folytatni tudjuk a már megkezdett tevékenységeinket, projektjeinket. 

(tovább…)

Maradjatok otthon, maradjatok kapcsolatban, maradjatok aktívak! 2020-04-24T14:18:34+02:00

Az állampolgári nevelés hiányzó margójára

Olybá tűnik, hogy szinte pillanatok alatt minden átrendeződhet körülüttünk, a változások kezeléséhez, az alkalmazkodáshoz való felkészültségünk pedig személyenként nagyon eltérő lehet. Kétezerhúszban hazánkban is megjelent az új típusú koronavírus járvány, aminek kezelésével, megfékezésével összefüggő intézkedések és korlátozások társadalmunk egészét érintik. A frusztráció a járvány okán nyilvánvaló, ezt tovább tetézi az egyének gyakori felelőtlen hozzáállása is. Ugyan nem célunk ennek okait keresni, de – különösen most – zavar minket az egymás elleni uszítás és feszültségkeltés, mint alternatív megoldás. A kialakult helyzet egyik olyan aspektusát szeretnénk bemutatni, amellyel nem további mentséget keresünk és/vagy kínálunk, hanem felhívjuk annak fontosságára a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetet követően miért -erősen- indokolt nem a szoksásos, megszokott rendbe visszatérni. 

(tovább…)

Az állampolgári nevelés hiányzó margójára 2020-04-24T14:18:57+02:00

Hozd közelebb! – Felhívás

Kedves Érdeklődők! Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírus járvány miatt a projekt újraütemezésre kerül. A tréning új időpontját várhatóan még a nyár folyamán, a már jelentkezett résztvevő szervezetekkel közösen határozzuk majd meg. A jelentkezési határidőt emiatt meghosszabbítjuk!

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság több éve végez települési ifjúsági munkát támogató tevékenységet. Munkánk során olyan projekteket valósítunk meg, amelynek célja a fiatalok közéleti aktivitásának növelése, állampolgári tudatosságuk fejlesztése. Mára elmondhatjuk, hogy több ezer fiatalt és döntéshozót (polgármestert, önkormányzati képviselőt, szakembert) értünk el.

Hozd közelebb! címmel tervezett projektünk résztvevői a jelentkező fiatalok közösségei és a velük együttműködő önkormányzatok, vagy ifjúsági célú szervezetek képviselői. A folyamat során szimulációs gyakorlatok kerülnek megvalósításra, melyek  célja – az egyéni és közösségi szintű tanulás mellett,- a demokratikus magatartásformák gyakorlása, valamint lehetőség biztosítása a véleményük kifejtésére és azok közös megvitatására, elsősorban helyi szinten. A projektbe jelentkező szervezetek képviselői részére egy felkészülési alkalmat biztosítunk, amely hozzásegíti őket a települési szinten megvalósításra kerülő szimulációs események sikerességéhez, a helyi párbeszéd kialakításához. (tovább…)

Hozd közelebb! – Felhívás 2020-07-09T12:11:23+02:00