Youthtainability – Projektleírás

A Youthtainability projekt során olyan ötletek az összeolvadása révén kívánunk elérni különböző célcsoportokat, amelyek által egyrészről az ifjúsági munka társadalmi elfogadottságát kívánjuk növelni, másrészről pedig a projektben tervezett tevékenységsekben a képessé tételt tartjuk szem előtt, mint az egyik leginkább elérendő hosszú távú célt. A tevékenységek során az ifjúsági munka településfejlesztésben való szerepével foglalkozunk, a fiatalok bevonására és részvételére helyezzük a hangsúlyt a projekt során. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy felhívjuk az ifjúsági munkát megvalósító és a még nem érintett települések figyelmét is arra, hogy mit jelent az ifjúsági munka és hogy ez a települések fenntarthatóságában milyen építő jellegű szerepet játszhat. A projekt során a stratégiai partnerségben résztvevő szervezetekkel közösen kívánjuk beazonosítani azt, hogy milyen szerepe van az ifjúsági munkának a települések tervezésében, amelyhez felhasználjuk azokat a már meglévő szakmai dokumentumokat, amelyek elérhetőek. A teljesség igénye nélkül, eléggé átfogó listát kapunk nemzetközileg elismert dokumentumokról itt.

A horizontális célként megjelölt kompetenciafejlesztéshez nagy mértékben hozzájárul a projektünkben létrejövő képzési csomag, amiben egy olyan többnyelvű, adaptálható módszertant dolgozunk ki, amely révén az ifjúsági munka gyakorlatának megvalósulását lokális kontextusban segítjük elő.

A GYIÖT ezzel kapcsolatban már hozott létre eredményeket. Többek között ilyen a Helyben hogyan? – A települési ifjúsági munka gyakorlati kiindulópontjai című könyv megjelentetése, amelynek célja, hogy elméleti és gyakorlati kiindulópontokat fogalmazzon meg önkormányzatok részére a helyi ifjúsági munka el- vagy újrakezdéséhez. A kompentenciafejlesztést, mint célt azért tartjuk kifejezetten fontosnak, mert olyan országok esetében – különösen Magyarország, – ahol az ifjúsági munka kevéssé elismert és minősége területenként (településenként) nagyon eltérő, nagy segítséget nyújthat egy további szakmai kézikönyv, képzési csomag; amelyet jelen projektben kívánunk létrehozni.

Folyamatosan tapasztaljuk, hogy az önkormányzatoknál, regionális kormányzatoknál dolgozó ifjúsági munka koordinálásával megbízottak nem rendelkeznek kellő tudással és tapasztalattal munkájukat illetően. Sok esetben ezekbe a pozíciókba a fiatalok koruk miatt kerülnek, amely nagyon pozitív, de részletes munkaköri leírással, feladatok ellátásához szükséges anyagokkal nem rendelkeznek. Így az elkészülő kompetencia fejlesztő képzési csomag korántsem teljességel univerzális jelleggel, hanem kezdeti lépésekhez nyújt majd gyakorlati segítséget a jelen és a jövő szakembereinek.

Szervezetünk több éve működik együtt szovákiai és portugáliai szervezetekkel, ifjúsági munkát végző szakemberekkel. Nincs reprezentatív szükségletfelmérésből származó tapasztalatunk, de ismerjük és tudjuk, hogy mindhárom országban releváns hiányról van szó, amely az önkormányzatoknál/önkormányzati ifjúsági szolgáltatásoknál dolgozó szakemberek kompetenciáit érinti.

Rendszeresen ilyen helyekről jelentkeznek a nem-formális neveléssel kapcsolatos Facilitation Academy tréningünkre is. Nemzetközi konferenciák és kezdeményezések is ebben látják az egyik hiányosságot a helyi/önkormányzati ifjúsági munka minőségének fejlesztése kapcsán, leginkább friss és releváns dokumentumot  itt lehet elérni.

A képessé tétel népszerűsítése ezen kívül projektünk egyik kulcsfontosságú üzenete is, amely egyben az ifjúsági munka egyik legfőbb célja is. A tevékenységeink során ezt az alapértéket kívánjuk megjeleníteni a projekt kommunikációja során is.

A projekt tevékenységeiben elsősorban a fiatalokkal foglalkozó szakemberek bevonása kerül előtérbe, akik munkájuk során nap-mint-nap találkoznak fiatalokkal. Az ő kompetenciáik fejlesztése elengedhetetlen annak érdekében, hogy fiatalokkal hatékonyabban tudjanak együttműködni. A képessé tétel népszerűsítése a projektünk egyik fő üzenete, mivel a partnerségünk egybehangzó véleménye szerint ezen alapul az ifjúsági munka.

2020-01-27T14:44:47+02:00