A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Te jössz! című projektjének megvalósítása érdekében olyan ifjúsági szervezetek vagy az ifjúsági munkában érintett intézmények, szervezetek jelentkezését várjuk, akik vállalják a 2019. május 1 – szeptember 30. között települési szintű vitanapok megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalataik megosztását.

A projekt célja:

A projektbe közvetlenül bekapcsolódó szervezetek és intézmények által megszervezendő vitanapok célja, hogy a települések önkormányzata, érintett intézményei és szervezetei, valamint fiataljai részvételével közösen keressük a választ arra a kérdésre, hogy a fiatalok közügyek iránti érdeklődése miként növelhető, valamint hogyan lehet hatékonyabb a fiatalok részvétele az őket érintő ügyekben helyi szinten. Hosszú távú cél, hogy valódi párbeszéd és együttműködés kezdődjön meg, amelynek eredményeként a helyi szereplők közösen kezdenek el gondolkozni és dolgozni azon, hogy növeljék településükön a fiatalok részvételét.

A résztvevő szervezetek, intézmények profilja:

A projektbe olyan szervezetek, intézmények vagy nem formális csoportok jelentkezését várjuk, akik települési vagy kistérségi, járási szinten szeretnénk az ifjúsági korosztály (jellemzően 13-30 éves kor) közügyekbe történő bevonásával és társadalmi részvételének erősítésével elkötelezetten foglalkozni. A kiválasztás során előnyben részesülnek azon településekről történő jelentkezések, ahol a települési ifjúsági munkának még nincsenek hagyományai és/vagy hátrányos helyzetű térségből történő jelentkezés.

A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel:

  • Részvétel a tervezetten 2019. május 27-én, Budapesten megvalósuló szakmai napon.
  • A vitanap megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a fiatalokkal együttműködnek.
  • A vitanap megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása (jelenléti ívek vezetése, fotók készítése, szakmai beszámoló készítése).
  • A vitanap pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő gazdálkodás és elszámolás, amelyre külön szerződés kerül megkötésre.
  • A szervezet képviselőinek részvétele projekt zárókonferenciáján, amely tervezetten 2019 októberében Budapesten kerül megrendezésre.

Jelentkezés módja:

Jelentkezni a jelentkezési lap elküldésével és a részvételi szándéknyilatkozat hiánytalan kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail címre történő megküldésével lehetséges.

Jelentkezési határidő: 2019. május 20. (hétfő)

Költségek: A projekt során minden felmerülő költséget a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság fedez, az Eramus+ Programban elnyert pályázati támogatás terhére. A vitanapok megvalósításához szükséges forrást, településenként maximum 40.000,- Ft-ot  a pályázat terhére biztosítjuk a résztvevők számára, amely felhasználásának és elszámolásának módjáról külön szerződésben állapodunk meg. A vitanapok helyi népszerűsítésének elősegítéséhez a jelentkező szervezetek egységes kommunikációs anyagokat (képek, szóróanyagok, plakátok stb.) kapnak majd.

Információk a projektről és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A projekt összefoglalója és az annak kapcsán gyakran felmerülő kérdések és a rájuk adott válaszok, továbbá a jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és részvételi szándéknyilatkozat letölthető .

További tájékoztatás kérhető Bálint Andrea, projektvezetőtől a 70/231-1002-es mobilszámon vagy a balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen.