(be)vonzó II. – Projektleírás

(be)Vonzó? II. című projektünknek célja, hogy az Orosházi és Szarvasi Járások területén, a strukturált párbeszéd módszerének alkalmazásával egy olyan fejlesztési folyamatot indítsunk el, amellyel a döntéshozók és fiatalok között aktív kapcsolat alakulhat ki és működhet.A kapcsolat célja, hogy a fiatalok az őket érintő ügyekkel kapcsolatban a döntéshozatali folyamatokhoz közelebb kerüljenek, a fiatalok véleményének folyamatos becsatornázásának módszerei kialakuljanak. Mindezt a két járás területén közvetlenül bevont településekkel közösen kívánjuk elérni, és kialakítani, amely így jó példaként lehet majd a járások többi települése számára is.

A projekt során a közösségfejlesztés, valamint a strukturált párbeszéd módszereit és eszköztárát fogjuk alkalmazni, mindezt az ifjúsági munka és nem-formális tanulás perspektívájából. A projektnek köszönhetően szimulációs gyakorlatok, helyi ifjúsági fórumok, jól adaptálható módszertan és további térségi együttműködések létrejöttét várjuk, amely képes a projekt katalizáló folyamatait hosszútávon fenntartani.

A projekt a 2018-ban azonos címmel, az Érdi és Budakeszi Járásokban megvalósított projekt gondolatára épül, annak megvalósítási tapasztalatait használjuk fel. Jelen projekt kezdeményezője az előzmény projekt zárókonferenciája során az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, amelynek fiatal képviselői a projekt tervezésében és megvalósításában egyaránt aktívan részt vesznek. A projekt Békés megyében, négy település (Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Szarvas) bevonásával és együttműködésével valósul meg. E településekre jellemző, hogy népességszámuk folyamatosan csökken, a fiatalok részére pedig jelentős dilemmát vet fel a településen maradás vagy költözés kérdése, amely témakört jelen projektünk keretében kiemelten kívánunk feldolgozni.

2019-07-28T19:35:15+02:00