Pályázat kiírása

 1. A pályázat kiírója

A pályázat kiírója és lebonyolítója a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9., továbbiakban: Szervező), amely a pályázat lebonyolítása során és azt követően a személyes adatokat kezeli.

A pályázat támogatója a Smartindy Kft., (Továbbiakban: Támogató), aki főnyereményként 1 db, korábban a munkavállalói által használt többfunkciós játékasztalt ajánl fel, az azt legjobban hasznosítani tudó ifjúsági közösség számára. 

A pályázatra a gyiot@gyiot.hu e-mail címre, az alábbiakban leírtak szerint megküldött jelentkezés útján lehet jelentkezni.

 

 1. A pályázók köre: 

A nyereményjátékban olyan közösségi tereket fenntartó vagy rendszeresen használó szervezetek, intézmények vagy fiatalok közösségei vehetnek részt, amelyek:

 1. helyet adnak a gyermek és/vagy ifjúsági korosztályok hasznos szabadidő eltöltéséhez,
 2. a teret, annak nyitvatartási idején belül, a működési szabályok betartása mellett a gyermek és/vagy fiatalok szabadon, ingyenesen és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen használhatják,
 3. az a) és b) pontban leírtak alapján vállalják, hogy a nyertessé nyilvánítás esetén a nyeremény játék széleskörű és nyílt hozzáférését biztosítják a gyermekek és fiatalok számára,
 4. vállalják a nyeremény játékasztal Budapestről történő szállítását.

 

 1. A pályázaton elnyerhető díjak: 

1 db többfunkciós játékasztal, amelynek odaítéléséről szakmai zsűri dönt. (Méretei: 120×110 cm, magassága: 80 cm)

1 db GYIÖT ajándékcsomag, (tartalma: 1 nap időtartamú, helyi közösségépítő program, és további kisebb nyereménytárgyak), amely közönségszavazás útján kerül odaítélésre.

 

 1. Benyújtási határidő: 2021. május 7. 23:59 óra.
  Közösség szavazáson Facebook like-ok gyűjtésének határideje: 2021. május 17. 12:00 óra.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, tartalma: 

Pályázni egy maximum 2 perces videó, vagy maximum 2 oldalas képfájl (gif, infografika, stb.) e-mailben történő megküldésével lehetséges. A videóban vagy képben az alábbiakat kérjük röviden és kreatív módon bemutatni: 

 • A pályázatot benyújtó szervezet/intézmény/közösség bemutatása,
 • A közösségi tér bemutatása, ahol a főnyereményt használni kívánjátok,
 • Hogyan tervezitek biztosítani a játékhoz történő széleskörű és nyílt hozzáférést a gyermeki- és ifjúsági korosztályok számára.

 

A pályázatot a gyiot@gyiot.hu e-mail címre kérjük megküldeni Pályázat tárggyal. 

Az e-mail szövegében kérjük megadni az alábbi adatokat: 

 • Nevező szervezet/intézmény/közösség neve,
 • Közösségi tér neve (ha van) és pontos címe,
 • Kapcsolattartó személy neve, e-mail címe és telefonszáma.

Pályázati díj: nincs. 

 

 1. A pályázatok ellenőrzése: 

A beküldött pályázatok formailag és tartalmilag is ellenőrzésre kerülnek. Amennyiben valamely adat vagy lényeges információ nem került megküldésre, úgy azt a Szervező válasz e-mailben kéri be a Pályázótól. 

Szervező kizárja az erkölcsöt sértő, jogi szabályokba ütköző, vagy pártpolitikai tartalommal bíró pályázati anyagokat, amelynek tényéről a Pályázó e-mail útján értesítésre kerül. A nem kívánatos tartalmak esetében Szervező tájékoztatást ad a Pályázónak, amely alapján átdolgozott pályázatát ismételten benyújthatja. 

A fentieken túlmenően javasoljuk még szem előtt tartani, hogy a pályázaton beküldött tartalmak a gyermeki és fiatal korosztályok számára széles körben terjesztésre kerülnek. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentieknek megfelelő, határidőre beküldött pályázatokból a videó vagy kép, továbbá a Pályázó szervezet/intézmény/közösség neve és települése nyilvánosan megjelenítésre és terjesztésre kerül. 

 

 1. A kiválasztás menete

A többfunkciós játék odaítéléséről 5 fős szakmai zsűri dönt, amelybe a Szervező és a Támogató képviselői mellett egy fő ifjúsági szakember és egy fő fiatal is felkérésre kerül. 

A GYIÖT ajándékcsomag nyertese közönségszavazás útján kerül kiválasztásra. A Szervező által valamennyi megküldött videó és kép, annak beérkezését követő 72 órán belül feltöltésre kerül a Szervező Facebook oldalára. A közösségi oldalon való megjelenésről minden Pályázót válasz e-mailben értesítünk. A Szavazatként csak és kizárólag a Szervező által feltöltött videóra/képre leadott like-ok száma fogadható el. Az esetleges megosztások száma és az azokra leadott reakciók a szavazatok számába nem számítanak bele.

A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett pályázatért. 

A kiválasztási eljárás eredményéről 2021. május 17-ig valamennyi jelentkező írásban, e-mail útján tájékoztatásra kerül.  

A Szervező a két nyertes Pályázó nevét Facebook oldalán is közzéteszi 2021. május 17-ig.

A többfunkciós játékasztal átvételének időpontját és helyszínét a Szervező és Támogató a nyertes Pályázóval közvetlenül, írásban vagy telefonos úton egyeztetik 2021. május 21-ig, annak érdekében, hogy a nyeremény 2021. május 31-ig átvételre kerüljön. 

A GYIÖT ajándékcsomagjának átadására egy, a nyertes Pályázó számára megvalósuló, maximum egy napos időtartamú, közösségépítő program keretein belül kerül átadásra. A közösségépítő program tartalmát, időpontját, helyszínét és technikai kereteit a Pályázó és a Szervező előzetesen egyeztetik. A közösségépítő program célja, hogy szakmai hozzájárulást adjon a nyertes ifjúsági közösség működéséhez, a közösség aktuális igényei, céljai alapján. 

A közösségépítő rendezvény – a vonatkozó szabályok figyelembevételével – tervezetten 2021. október 31-ig valósul meg. 

 

 1. A nyertes Pályázó köteles együttműködni annak érdekében, hogy a 6. pontban leírtak szerinti határidőig a nyeremény átadására, illetve átvételre kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Támogató terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A többfunkciós játékasztal nyereményt adott esetben meghatalmazott is átveheti írásbeli meghatalmazás mellett. 

 

 1. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A többfunkciós asztal átvételéhez és elszállításához kapcsolódó költségek a pályázót viselik. A GYIÖT ajándékcsomagja esetében a nyertes a közösségépítő program helyszínének biztosítását vállalja, a további költségek azonban a Szervezőt terhelik. 

   

 1. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

 1. A Pályázattal kapcsolatos információ megtalálható www.gyiot.hu oldalon. Kérdés esetén a gyiot@gyiot.hu e-mail címen vagy a +36-70/231-1002 mobiltelefonszámon kérhető további tájékoztatás. 

 

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett pályázatából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett pályázati eljárás során, vagy nyereményjátékában csalást/hamisítást követ el.

 

 1. A Pályázó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen kiírás alapján bekért, a pályázat során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Pályázat lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.Az adatok kezelője a Szervező, aki a pályázók által megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli. A pályázók pályamunkájuk elküldésével elfogadják az Adatkezelési Tájékotatóban foglaltakat.

  A többfunkciós játék nyeremény esetében, az átvétel időpontjának és helyszínének egyeztetése céljából a nyertes kapcsolattartójának adatai a Támogató részére átadásra kerülnek. 

Budapest, 2021. április 20. 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság