A Budapesti Európai Ifjúsági Központ és a GYIÖT 2024. októberében közösen szervezi meg a VI. Ifjúsági Munka konferenciát és a Helyben hogyan? Fiatalok a településeken konferenciát, amelyek lebonyolításába a facilitátorokat nyílt felhívás útján választják ki. 

 

A rendezvény háttere:

A GYIÖT 2024 évben negyedik alkalommal rendezi meg a Helyben hogyan? Fiatalok a településeken című konferenciáját, míg az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja immár hatodik alkalommal rendezi meg évenkénti Ifjúsági Munka Konferenciáját. A szervezők közös döntése alapján idén a két rendezvény együttesen, közös szervezésben és folyamatos szakmai programmal valósul meg. Helyszíne a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, időpontja pedig 2024. október 1-2.

A konferencia szakmai tartalma részvételi úton, a célcsoport bevonásával kerül kialakításra, melynek érdekében várhatóan 3-5 kisebb létszámú előkészítő rendezvény kerül megszervezésre vidéki és budapesti helyszíneken. 

 

A konferencia céljai:

 • Találkozási lehetőség biztosítása az ifjúsági munka érintettjei (ifjúsági munkások, ifjúsági munkát tanuló hallgatók, fiatalok, döntéshozók, stb.) számára,
 • Teret adni a kapcsolódásra és tájékozódásra az ifjúsági munka hazai és európai folyamatait illetően,
 • Az ifjúsági munka aktuális kihívásainak és lehetőségeinek feltérképezése, közös ajánlások megfogalmazása a hazai ifjúsági munka fejlesztése érdekében,
 • Hazai (és nemzetközi?) jó gyakorlatok bemutatása és ismertségük növelése.

 

A konferencia célcsoportjai: Ifjúsági munkát végző szakemberek és önkéntesek. 

Továbbá:

 • Ifjúsági közösségek aktív tagjai, ifjúsági vezetői, kortárssegítők
 • Ifjúsági ügyekért felelős döntéshozók, érintett intézményvezetők és szakértők
 • Potenciális támogatók (pl.: nagykövetségek, pályázatok kiírói)
 • Fiatalokat célcsoportnak tekintő társszakmák képviselői, az ifjúsági munkával való együttműködés kapcsán

 

A konferencia szakmai előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása érdekében 2 fő, legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező facilitátor jelentkezését várjuk az alábbi feladatok ellátására:

 • a szervezőkkel együttműködve a konferencia és az előkészítő események részletes programjának kialakítása;
 • házigazdaként, a másik facilitátor kollégával együttműködve a konferencia és az előkészítő rendezvények (1 fő facilitátor/előkészítő rendezvény) programjának összefogása, levezetése;
 • meghívott előadók felkonferálása, panelbeszélgetések és nemformális gyakorlatok vezetése, moderálása, a résztvevők folyamatos tájékoztatása, a releváns információk átadása a program során;
 • a program folytonosságának, gördülékenységének, és a résztvevők vonatkozásában releváns tanulási lehetőségek kihasználásának biztosítása;
 • részvétel a konferencia dokumentumainak, programjának, háttéranyagának és dokumentációjának összeállításában;
 • a konferenciát követően az esemény értékelése, tapasztalatok összegyűjtése, workshopok és előadások eredményeinek összefoglalása;
 • a konferencia lebonyolításának támogatása;
 • részvétel az előkészítő (online és személyes) és értékelő megbeszéléseken a szervező csoport tagjaival a program és a módszertan egyeztetése céljából;
 • további egyéb feladatok, amelyek az előkészítés során merülnek fel és kerülnek egyeztetésre.

 

Elvárások, tapasztalat:

 • Facilitátori vagy tréneri feladatkörökben szerzett tapasztalat, nagy létszámú csoportokkal;
 • A szervezők bevonása mellett az események tervezett szakmai programjainak kialakítása során a szakmai autonómiára és felelősségre való képesség;
 • A szervezőkkel egyeztetett előkészítő találkozókon való (jellemzően online) részvétel;
 • Résztvevők tanulási folyamatát támogató háttéranyagok elkészítésével kapcsolatos tapasztalat;
 • Csapatmunkához való konstruktív hozzáállás;
 • Rendszerszemlélet, precizitás, konfliktuskezelő készség;
 • Jártasság az ifjúsági munkával, ifjúságkutatással, ifjúságüggyel kapcsolatos témákban;
 • Felkészültség akár 150 fős résztvevői közönség menedzselésére;
 • Munkaképes angol nyelvtudás.

 

Tervezett ütemezés: 

 • Május 21.: Jelentkezési határidő
 • Június 3-ig: Írásbeli tájékoztatás a kiválasztás eredményéről
 • Június 19 vagy 20.:  Kick-off meeting a facilitátorokkal és szervezőkkel  (1 nap)
 • Június-augusztus: Az előkészítő események és a konferencia szakmai programjának kidolgozása
 • Augusztus:  Előkészítő események megvalósítása (min. 1 fő facilitátor / rendezvény)
 • Október 1-2.: Konferencia megvalósítása
 • Október-november: A konferencia utómunkálatai

 

Pályázáskor benyújtandó:

 • referenciákat tartalmazó önéletrajz
 • motivációs levél (tartalmához javasoljuk: rövid összegzés a tapasztalatokról, releváns linkek hasonló projektekről amennyiben van: szakmai javaslat a konferencia programját, módszereit illetően. Amennyiben tudomása van más jelentkezőről, akivel szívesen dolgozna együtt e folyamat keretében, javasoljuk a társfacilitátor nevének és a közös tapasztalatok feltüntetését a motivációs levélben.)

 

A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPg8u2jEzEj-ZLKeCT0T9yPrP7v95oZkV8BeYCCHVB9inqPg/viewform

Jelentkezés határideje: 2024. május 21.

 

A kiválasztás a konferencia szervezői által történik, amelynek eredményéről 2024. június 3-ig valamennyi jelentkezőnek írásban visszajelzést küldünk. 

 

Díjazás:

 • A facilitátorok díjazásának felső határa bruttó 60.000 Ft / munkanap / fő.
 • A feladatellátás során a konferenciával kapcsolatos előkészületekre legfeljebb 5, az előkészítő rendezvényekre alkalmanként 1, a konferencia lebonyolítására 2, az utómunkálatokra pedig legfeljebb 3 nap fordítható.

 

A kiválasztásra kerülő facilitátorokkal a GYIÖT írásbeli szerződést köt.

 

További információ a gyiot@gyiot.hu e-mail címen kérhető. 

 

A konferencia és előkészítő eseményei a BEIK és a GYIÖT közös szervezésében valósul meg. A lebonyolításhoz szükséges forrásokat az Európa Tanács és az Erasmus+ programból nyert pályázati támogatás biztosítja.

Jelentkezési lap