Szabadság

A GYIÖT Iroda munkatársai 2019. augusztus 9. és 13. között szabadságon lesznek. Ezidő alatt is elértek minket a gyiot@gyiot.hu e-mail címen, azonban telefonon nem tudunk válaszolni kérdéseitekre.

Megértéseteket köszönjük!

Szabadság 2019-08-09T14:30:05+02:00

Facilitation Academy vol.3. – Partner Calling

We are looking partners for the Facilitation Academy vol. 3.

Facilitation Academy is an educational program of the Federation of Children’s and Youth Municipal Councils since. This program aims to provide supervised learning process for participants with relatively lack of experience in facilitating group learning processes. The Academy has hosted over 50 participants through two editions so far and implemented one practice project also. The concept is to provide useful and quality learning for those who are interested in designing educational programs for young people but not having a chance to learn it elsewhere.

For more information read our call.

Facilitation Academy vol.3. – Partner Calling 2019-08-08T16:47:35+02:00

Hozd közelebb! – Partnereket keresünk

A projektről:

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság több éve végez települési ifjúsági munkát támogató tevékenységet. Munkánk során olyan projekteket valósítunk meg, amelynek célja a fiatalok közéleti aktivitásának növelése, állampolgári tudatosságuk fejlesztése. Mára elmondhatjuk, hogy több ezer fiatalt és döntéshozót (polgármestert, önkormányzati képviselőt, szakembert) értünk el.

Hozd közelebb! címmel tervezett projektünk résztvevői az előzetesen jelentkező fiatalok közösségei és a velük együttműködő önkormányzatok, vagy ifjúsági célú szervezetek képviselői. A folyamat során szimulációs gyakorlatok kerülnek megvalósításra, melyek  célja – az egyéni és közösségi szintű tanulás mellett ,- a demokratikus magatartásformák gyakorlása, valamint lehetőség biztosítása a véleményük kifejtésére és azok közös megvitatására, elsősorban helyi szinten. A projektbe jelentkező szervezetek képviselői részére egy felkészülési tréninget biztosítunk, amely hozzásegíti őket a települési szinten megvalósításra kerülő szimulációs események sikerességéhez, a helyi párbeszéd kialakításához.

A pályázat előkészítését és a projekt megvalósítását a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság koordinálja. 

Erasmus+

A projektötletet az Erasmus+ Ifjúság KA3 2019. október 1-jei beadási határidejű pályázati felhívására nyújtja be a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság. Ebben a kategóriában olyan pályázatokat lehet benyújtani, amelyeknek célja, hogy demokratikus részvételre ösztönző legyen a fiatalokra nézve; illetve, hogy előmozdítsa a fiatalok és döntéshozók között zajló vitákat, amelyek kapcsolódnak a strukturált párbeszédhez.

Tervezett tevékenységek:

  1. A projekt kezdő programja egy olyan tandem tréning, amelyen a projektbe közvetlenül jelentkező településekről tandem résztvevői csoportok érkeznek a tervek szerint minimum 4 képzési napot felölelő rendezvényre. A tandem jelleget az adja, hogy egy-egy településről 2-2 fiatal (15-29 év közötti), és egy döntéshozó (önkormányzati képviselő/önkormányzati hivatal munkatársa/ifjúsági referens stb.) vesz részt. A program során közösen, a nem formális tanulási módszerek alkalmazásával dolgozzuk fel a részvétellel, a döntéshozatallal és a demokráciával kapcsolatos alapfogalmakat. Emellett a résztvevők az Európai Unió intézményeinek működését, döntéshozatali mechanizmusait is megismerik.  A program lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők által feldolgozni kívánt helyi problémát a szimulációs esemény során feldolgozzák a résztvevő fiatalokkal és döntéshozókkal közösen. 
  2. A második tevékenység helyben, a jelentkezők településein zajlanak le. Ennek célja, hogy helyi szinten, saját igényekhez szabottan, egy szimulációs eseményt szervezzenek közösen a fiatalok és a velük együttműködő döntéshozók. A szimuláció megvalósításához a tréning során kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű információkat. A szimulációs esemény célja kettős: Egyrészt a résztvevő fiatalok részére megismerési és tapasztalatszerzési lehetőséget ad a program egy, a szervezők által választott demokratikus intézmény, döntéshozatali mód megismerésére. Másrészt pedig a szimuláció során, témaként egy olyan aktuális, helyi szinten jelentkező kérdést vagy problémát tudnak közösen feldolgozni majd, amely hozzásegíti a résztvevőket és a település vezetőit a probléma felismerése és megoldása irányába történő elmozdulásra. 

Tervezett idővonal:

A projektet 2020. január 1-jével tervezi kezdeni a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, és összesen 8-10 hónapot vesz igénybe. 

Nyertes projekt esetén:

  1. Előkészítő fázis: 2020. január – február
  2. Megvalósítás: 2020. február – július
  3. Befejezés, értékelés: 2020. augusztus – szeptember

Célcsoportok:

A projekt során kétféle célcsoportot különböztetünk meg. Az egyik, a projektbe jelentkező és a tréningen is részt vevő intézmények és szervezetek, valamint a velük együttműködő fiatalok közösségei. A másik célcsoportba tartoznak mindazon fiatalok és helyi döntéshozók (szakemberek), akik a helyi szinten megvalósításra kerülő szimulációs eseményen részt vesznek majd.

Költségek:

A pályázó Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság a pályázati támogatás terhére finanszírozza a projekthez kapcsolódó eseményeken felmerülő szállás, étkezés, utazás és a programok költségeit, valamint hozzájárul a helyi szimulációs események szervezési költségeihez. 

Az együttműködő partnerek elsősorban folyamatos önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a projekt sikeréhez.

Jelentkezés:

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet. Fontos, hogy az űrlap utolsó kérdéshez kötelező feltölteni az együttműködési szándéknyilatkozat aláírt, beszkennelt példányát.

Bővebb információ:

További kérdések esetén keressétek bizalommal Bálint Andrea projektvezetőt, telefonon a 70/231-1002 vagy a balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen.

Hozd közelebb! – Partnereket keresünk 2019-08-27T18:21:23+02:00