Szolgáltatások 2018-05-09T13:55:47+00:00

 

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság egyedi megrendelés alapján az alábbi szolgáltatásokat vállalja a tagcsoportjai, ifjúsági közösségek, civil szervezetek és más jellegű szervezetek, közösségek részére:

Szervezetfejlesztő tevékenységek

Ifjúságkutatás, helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv készítése (tanácsadás/konzultáció)

Közösség- és civil fejlesztői szaktanácsadás

Pályázatírás: ifjúsági, közösségfejlesztési területen

Projektek szakmai lebonyolítása (főleg nemzetközi)

Tréningek, képzések

 

Tréningjeink, képzéseink

Csapatépítő tréning

A csapatépítő tréningek célja, hogy a közösség tagjai jobban megismerjék egymást, valamint javuljon a tagok közötti kommunikáció és szervezettség, annak érdekében, hogy feladataikat minél gördülékenyebben és hatékonyabban tudják ellátni, céljukat könnyebben el tudják érni. A csapatépítő tréningek a megrendelő igényei alapján különböző – a közösség életében fókuszban lévő – problémára, célra is fókuszálhat, időtartama általában az egy napostól a 3 naposig terjed az időbeli és anyagi kereteket figyelembevéve.

Programszervezés – projektmenedzsment

A tréning célja, hogy a programszervezés és/vagy projektmenedzsment széles témaköréből kiemelt főbb aspektusokban elmélyülve a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, amely ismeretek egy része elméleti, jelentős része pedig gyakorlati jellegű.  A tréning során a résztvevők új – a mindennapi munkájukban használható – módszereket és eljárásokat ismernek meg, amelyeket a tréning során a gyakorlatban is kipróbálva szereznek saját tapasztalatot, ami – állandó jellegű csoport esetén – a későbbiekben az egymás közötti együttműködést is segíti. A tréning fókuszálhat a projekt előkészítés, megvalósítás, értékelés vagy akár a pénzügyi megvalósítás témakörére is, függően a megrendelő igényeitől, a résztvevők már meglévő tapasztalaitól, valamint a rendelkezésre álló időtől.

Pályázatíró tréning

Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk különböző pályázati rendszerek kapcsán a projekt előkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását segítő tréningeket is. A megrendelő igényei szerint a tréningnek része lehet a csoport egésze által, közösen kialakított projektötlet kidolgozása, valamint felkészítés a pályázat tényleges megírására, de egy konkrét pályázati rendszer sajátosságainak megismeréséről is szólhat a tréning.

Egyedi megállapodás szerint a készülő pályázati anyag kapcsán a tréninget követően konzultációt és szakmai támogatást is vállalunk.

Vezetői tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők olyan szituációkban próbálhassák ki önmagukat, amelyben vezetőként helyt állniuk. Ezáltal tapasztalatokat szereznek, s jobban megismerik önmagukat és társaikat is. Emellett a gyakorlatok során új módszereket tanulhatnak és próbálhatnak ki, valamint mindezek kapcsán elméleti információkat kapnak.

Gyermekönkormányzatiság, állmapolgárság, részvétel témájú tréningek

A megrendelő igénye alapján vállaljuk az állampolgárság, demokrácia, valamint részvétel; témakörökben különböző tréningek lebonyolítását. Az igények és a cél függvényében a résztvevők a tréning során megismerkedhetnek a demokrácia alapfoglamával, a részvétel formáival, lehetőségeikkel a (helyi) közéletbe történő bekapcsolódásra. Emellett a gyermekönkormányzatisággal összefüggően vállaljuk tréningek lebonyolítását, akár az alapfogalmakra, a mozgalom kialakulásának és eltrejedésének története kapcsán, de saját programmal rendelkezünk az ifjúsági képviselők választását megelőző és azt követő felkészítő tréningek lebonyolítására is.

Konfliktuskezelő beszélgetések

Minden csoportban előfordulnak a tagok közötti szakmai és akár személyes konfliktusok is, amelyek néha olyan mértékben elmélyülnek, hogy a csoport tagjai azt külső segítség nélkül már nem képesek rendezni. Ilyen esetekben tudunk segíteni egy vagy több alkalomból álló közös beszélgetéssel, amelynek célja, hogy külső moderátor segítségével mindenkinek lehetősége legyen elmondania a véleményét, álláspontját, és segítsük a csoportot abban, hogy közös nevezőre jutva, mindenkinek megfelelő megoldást találjanak a felmerült problémára. A szituációtól és a megrendelővel történő megállapodás alapján a beszélgetés lehet egyszeri alkalom, vagy akár a folyamat hosszabb időn történő segítése.

Tréningjeink és programjaink szakmai tartalmát minden esetben a megrendelő igényeihez, elvárásaihoz és célkitűzéseihez igazítjuk, figyelembe véve a résztvevő csoport életkorát, célját és sajátosságait, valamint a közös munkára rendelkezésre álló időt. Lépjen velünk kapcsolatba a gyiot@gyiot.hu e-mail címen további egyeztetés céljából.