#OHbridges

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat #OHbridges című ifjúsági cseréjére 2019.augusztus 15-22. között, Orosházán kerül sor bulgáriai, horvát, lett, olasz, portugál, spanyol partnerek részvételével. A különböző kultúrából érkező 13-20 éves fiatalok jellemzően első nemzetközi projektjükben vesznek majd részt, abból a célból, hogy megismerjék egymás kultúráját, valamint egy program megvalósításával bekapcsolódjanak a helyi Államalapítás ünnepi rendezvénybe.

A csere megvalósításában a fiatalok aktívan részt vesznek és a kultúra különböző megnyilvánulási formáit ismerhetik meg egymás életében. A csere felöleli a tánc, a zene, a filmek és a gasztronómia témakörét, de emellett külön interkulturális estek is megvalósulnak, ahol más szempontok szerint is bemutathatják saját kultúrájukat a résztvevők. Az augusztus 20-ai rendezvényhez kapcsolódóan egy kitelepülés keretében az utca embereinek, különösen az orosházi fiataloknak a véleményeit gyűjtjük össze a cserén résztvevő országok és kultúrák kapcsán, majd ezeket felhasználva az ünnepi program keretében egy olyan programelemet valósítunk meg, amely során a rendezvényre kilátogató fiatalok és úgy általában a helyi lakosok megismerhetik a jelenlévő fiatalokat, szervezeteket ezáltal az ő kultúrájukat is. A kitelepülés által a résztvevő fiatalok nem csak a csere résztvevőivel, de magyar fiatalokkal és hétköznapi emberekkel ismerkedhetnek meg, valamint megismerhetik azt, hogy egy közepes lakosságszámú város hogyan ünnepli az Államalapítás Ünnepét. Mindezzel a helyi rendezvénysorozat színesedik, a csere hatásából a helyi társadalom jobban részesül, és az OHGYIÖK ismertebbé és elismertebbé válik. A csere zökkenőmentes és eredményes megvalósítása érdekében egy alkalommal, 2019. júniusában előkészítő látogatást szervezünk a csoportvezetők és országonként egy-egy fiatal részvételével, Orosházán. Az előkészítő látogatás során a partnerek képviselői megismerhetik városunkat, megtekinthetik a projekt helyszíneit, valamint részletesen átbeszéljük a csere programját, a résztvevő fiatalok profilját, a fiatalok tanulási folyamatának biztosítását, a logisztikai kérdéseket, továbbá a szereplők felelősségeit és feladatait a projekt során.

The #OHbridges youth exchange will take place in Orosháza between 15-22. August 2019 organized by Orosháza Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat with partners from Bulgaria, Croatia, Italy, Latvia, Spain and Portugal. Young people aged between 13-20 will come from different cultures and majority of them will take part in international project for the first time with the aim to get to know each other’s culture and to get involved in the local celebration of the establishment of the Hungarian State. Young people will be active contributors of the youth exchange and can realize how culture can appear in different situations. The culture and the exchange itself will explore the topics of dance, music, movies, gastronomy and besides this the intercultural evenings will be organized for them to show their local traditions, cultures. On the 20th Augusts we will have an outdoor activity to interact with local young people and generally the citizens of Orosháza. Participants of the YE will gather the opinions and ideas from the local community about their cultures, and countries and later using the information received young people will organize an open program to introduce their cultures, countries, organizations for them. This program allow participants not only to meet with the Hungarian youth exchange participants but also with local community and they will also have chance to see how Hungary is celebrating the state of establishment. With this the city program will be more colorful and also the organizer wiill be better known after. In order to implement this youth exchange smoothly we organize an APV with the participation of the group leaders and from each group a young participant in Orosháza. During the APV everyone will have the chance to get to now the city and venues of the program, we will discuss the program and finalize it, the profile of the participants, how to ensure the learning process and other logistic issues and task and responsibilities.

2019-03-05T16:58:42+00:00