Melting cultures in Pécsvárad

A Melting cultures in Pécsvárad projekt nyolc országot von be, összesen 32 résztvevő, 8 csoportvezető és 3 szakmai-támogató személy részvételével. A kulturális sokszínűség népszerű téma, de gyakran a tolerancia és a kultúrával kapcsolatos ismeretek hiánya okoz problémákat a közösségekben. Magyarországon fontos, hogy a fiatalok általában nyitottabbak más kultúrák iránt, mint a felnőttek.

Pécsváradon már több mint 50 éves a nagy kulturális hagyományokkal rendelkező fesztivál, a Leányvásár, amely több multikulturális elemet is tartalmazhat. A Fiatalok a részvételért Egyesület Pécsváradon többnyire a helyi ifjúsági önkormányzat gesztor szervezeteként működik, mivel ők egy informális csoportot alkotnak. Az egyesület sikeresen szervezett egy ifjúsági cserét az internet használatával kapcsolatban, és most szeretnénk egy lépéssel előrelépni egy újabb ifjúsági csere megszervezésére, amely szorosabb kapcsolatot teremt a helyi közösséggel. A projekt keretében létrejövő bemutatót jó minőségű videó formájában a későbbiek során is terjeszteni kívánjuk a saját és partnereink kapcsolatrendszeren keresztül, illetve példaként be kívánjuk mutatni több az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakmai rendezvény keretein belül.

Melting cultures in Pécsvárad is a project with 8 partner from 8 countries with 32 participants, 8 group leaders and 3 facilitators. However cultural diversity is a quiet popular topic, often the lack of tolerance and knowledge about the cultures causes troubles and problems in communities. In Hungary it’s quiet relevant tough young people are more opened in general about other cultures then adults. For more than 50 years in Pécsvárad there’s a big cultural festival called Brides Market, which has a potential to include more multicultural elements. The Youth for Participation Association is operating in Pécsvárad mostly as a guestor organization for the local youth municipal council, as they are informal group. The Association has organized successfully a youth exchange about internet governance, and now would like to take a step forward to organize a youth exchange that also makes stronger links with the local community.

2019-03-05T17:00:32+00:00