dohejban
Belépés 2018-10-24T14:00:21+00:00

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaságnak egyéni tagjai (magánszemélyek) és tagcsoportjai vannak.

 

Egyéni tagok belépésének folyamata:

A GYIÖT Alapszabályának III. 1. pontja értelmében egyéni tag lehet az a természetes személy, aki elfogadja a Társaság alapszabályát, részt kíván venni annak tevékenységében és bejelenti, hogy a Társaság tagja kíván lenni.

 

A bejelentés a mellékelt “belépési nyilatkozat” című dokumentum kitöltésével, és az eredeti aláírással ellátott nyilatkozat átadásával, vagy postai megküldésével lehetséges. A tagfelvételről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, amely eredményéről írásban értesíti a belépőt. A belépési nyilatkozat elfogadását követően, annak másolati példányát elektronikusan vagy postai úton visszaküldjük a belépő tag számára, amivel egyidejűleg közöljük a belépési nyilatkozat sorszámát is. Ez az egyedi azonosítószám a későbbiekben a rendezvényekre történő jelentkezéskor és a tagdíjfizetés kapcsán szükséges.

A tagság az éves tagdíj befizetésével lép életbe. A tagdíjat a Társaság Budapest Banknál vezetett számlájára kell átutalni. Bankszámlaszám: 10102842-03677100-01005002

Tagcsoport létrehozásának folyamata:

A GYIÖT tagcsoportjai azok a Magyarország közigazgatási területén működő gyermek- és ifjúsági önkormányzatok vagy települési szintű érdekképviseleti szervezetek lehetnek, amelyek választott képviselő testülettel, szervezeti és működési szabályzattal rendelkeznek. E szervezeteknek célja, a településen élő gyermek és/vagy ifjúsági korosztály képviselete.

A tagcsoport létrehozását a “bejelentés tagcsoport létrehozásáról” című dokumentum kitöltésével, és az eredeti aláírással ellátott példányának megküldésével kezdeményezheti a szervezet legalább 3 képviselője, akik már a GYIÖT-höz egyéni tagként csatlakoztak.

A kitöltött dokumentumhoz minden esetben kérjük csatolni a szervezet alábbi dokumentumait:

  • Alapszabályát vagy Szervezeti és Működési Szabályzatát,
  • Választási Szabályzatát, vagy a választott képviselő-testületet igazoló valamilyen releváns dokumentumát

A fenti dokumentumok alapján kerül megállapításra, hogy a jelentkező tagcsoport megfelel-e a GYIÖT Alapszabálya által támasztott követelményeknek, ami alapján az Elnökség dönt a tagfelvételről.

A tagság az Elnökség jóváhagyását követően, az éves tagdíj befizetésével lép életbe. Az éves tagdíj befizetése a belépés évében az Alapszabály VI.3. pontja értelémben az egyéni tagok éves tagdíjával csökken. Ekkor az Elnökség az általa is aláírt tagcsoport bejelentő lap másolati példányát visszaküldi a tagcsoport számára. A tagcsoportoknak belépési nyilatkozat sorszámuk nincsen, azokat elsősorban a szervezet hivatalos neve (vagy rövidítése) vagy a székhely szerinti településnevük alapján tartjuk nyilván.

Amennyiben a (csatlakozni kívánó) tagcsoport nem felel meg a GYIÖT Alapszabályának, úgy a nem megfelelés okát az Elnökség írásban jelzi az érintettek számára. (A nem megfelelőség megszűntetésének módját a GYIÖT nem határozza meg, az teljes egészében a szervezet hatásköre, de amennyiben igényelik máshol bevált módszerek bemutatásával segíthetjük e folyamatot. Nem megfelelőség lehet például, ha a választási rendszer nem fedi le teljes egészében a korosztályt). Természetesen ez már csatlakozott tagcsoport esetében is előfordulhat, ezért igyekszünk minimum évente áttekinteni a tagcsoportjaink alapdokumentumait.

 

A belépéssel kapcsolatos dokumentumok elérhetőek letölthető formátumban.